สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


เกี่ยวกับชัยทัวร์

นับ เป็นเวลากว่า 30 ปี ที่บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด ได้ถือกำเนิดจากปณิธาน “ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา” ของอาจารย์ชัยธวัชว์ ไทยง อดีตอาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญการสอนวิชา Field Trip Management อาจารย์ได้ริเริ่มจัดการท่องเที่ยวพร้อมไปกับการให้ข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้น และยังได้วางรูปแบบการจัดการท่องเที่ยว อย่างมีคุณภาพให้กับบริษัทชัยทัวร์ ซึ่งได้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ.2527 โดย ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/461 จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ในปัจจุบันชัยทัวร์ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยว รวมทั้งหน่วยงานราชการ และบริษัทต่างๆว่า มีมาตรฐานการบริการที่ดี โปรแกรมท่องเที่ยวมีคุณภาพ แม้ว่าอัตราค่าบริการค่อนข้างสูงกว่าบริษัทอื่นๆ แต่ก็มีข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจน

สีม่วงเหลือง และแมลงปอ อาจารย์ชัยธวัชว์ ไทยง ได้เลือกสีม่วงเหลืองเป็นสีประจำชัยทัวร์ ทั้งนี้เกิดจาก ความประทับใจ เมื่อครั้งที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมในขบวนเสด็จเลียบพระนคร โดยกระบวนพยุหยาตราสถลมารคของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี 2506 ในวันนั้นถุงพระบาท”สีม่วง”ที่พระองค์ สวมใส่ช่างสง่างามยิ่งส่วน”สีเหลือง”แทนสีทอง ซึ่งถือว่าเป็นของล้ำค่าควรแก่ การยกย่อง นอกจากนั้นแล้ว อาจารย์ยังได้เลือกแมลงปอเป็นสัญลักษณ์ของ ชัยทัวร์ โดยให้เหตุผลว่าแมลงปอเวลาเกาะนิ่งๆ แล้วดูบอบบาง น่าทนุถนอม แต่มีพลังยามขยับปีกบิน

ทีมงานชัยทัวร์

  • ทีมงานชัยทัวร์
  • ทีมงานในประเทศ
  • ทีมงานต่างประเทศ
  • ทีมงานมีเดีย
  • ทีมงานบัญชี
  • ทีมงานส่งเอกสาร

อ.ชัยธวัชว์ ไทยง

Managing Director

ศุภชัย ตันพันธุ์ (หนุ่ย)

General Manager

สุภวัน จิตต์เลิศ (ต้น)

Account Manager

จำนวน รุจิปัญญา (เต้ย)

Domestic Tour Manager

สุภัชชา อุทัยรังษี (จูน)

Operation Manager

อัมพร บุญเมือง (อี๊ด)

Senior Sales Executive

ธนสรณ์ ยศชัยพงศ์ (ต๋อม)

Sales Executive

เชาวรินทร์ จันทร์แจ้ง (เชาว์)

Sales Executive

กฤช บุญสิทธิ (สอง)

Outbound Manager

ชาญศักดิ์ วิเทศผล (ชาญ)

Operation Manager-Asia

สุนีรัตน์ เลิศวรพงศ์ (เก๋)

Operation Manager

พิมพิชญา ชื่นชู (ผึ้ง)

Operation Executive

ฉัตรพร แก้วเวชวงศ์ (แอนนี่)

Operation Executive

ชัยสิทธิ์ ลีลาเจริญถาวร (ท็อป)

Operation Executive

ปัทมาพร เพชรถึง (เปิ้ล)

Ticketing

ศศิพร แซ่อ้วง (ซัง)

Senior Sales Supervisor

สุรัตน์ดา อาจฤทธิ์ (เหมียว)

Sales Executive

วรรยา อัชชเสวต (ก้อย)

Media Executive

สุรีรัตน์ สุขงามเลิศ (บี)

Media Executive

สุทธิศักดิ์ สุใจยา (เด่น)

Media Executive

พัณณ์ชยา กีรติธีรโพธิ์ (โบว์)

Account

ธัญญารัตน์ รวมธรรม (อ๋อย)

Account

นิยม บุญโพธิ์กอง (เจ็ก)

Messenger

ธรรมนูญ อินจันดา (หลวง)

Messenger

สุวัฒน์ ประโยชน์งาม (ติ๊ก)

Messenger

สุทัศน์ ประโยชน์งาม (ม่อน)

Messenger