สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


เอเชีย

กรกฎาคม 2562

ลาเวนเดอร์ กุมมะ นากาโน่

1 - 6 กรกฎาคม 2562

พลาดไม่ได้ ! ทุ่งลาเวนเดอร์สีม่วง ที่ ยูเมะ โนะโจ นากาโน่ ทัมบาระ ฟาวเวอร์ พาร์ค กุมมะ และสวนโออิชิ งานเทศกลาล “Fujikawaguchiko Herb Festival” พิพิธภัณฑ์กิโมโน ชม “Symphony of Light” กิโมโนที่เป็นชุดเรียงต่อกันเป็นรูปภูเขาไฟฟูจิ เดินเล่นที่ คามิโคจิ หุบเขาในฝัน ที่อยู่สูงขึ้นไปทางเหนือของเทือกเขาแอลป์
ไร่วาซาบิไดโอะเมืองอาซุมิโนะ นากาโน่ 1 ใน ไร่วาซาบิที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ชมปราสาทมัตสึโมโต้ ปราสาทไม้ที่คงความดั้งเดิมและเก่าแก่ที่สุด
เดินทางการบินไทย ไฟลท์กลางวันไม่เหนื่อย

ย่างกุ้ง ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน

14 - 17 กรกฎาคม 2562

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์ทองคำ ที่งดงามตั้ง เด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้ง ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธ พระเจดีย์ชเวมอดอร์ มหาเจดีย์เก่าแก่ยาวนานกว่า 2,000 ปี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดียย์ที่สูงที่สุดของพม่าซึ่งมีความสูงถึง 114 เมตร พระธาตุอินทร์แขวน เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีจอ (ปีหมา) คนที่เกิดปีนี้ต้องไปนมัสการสักครั้งหนึ่งในชีวิต

เซียะเหมิน บ้านโบราณฮักกา

20 - 23 กรกฎาคม 2562

บ้านดินสิ่งมหัศจรรย์ทรงกลมและทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่โตอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี 1 ใน Unesco World Heritage Site อาณาจักรบ่อน้ำแร่ ให้ท่านได้เลือกอาบน้ำแร่แช่น้ำอุ่นเพื่อสุขภาพ นั่งเรือเฟอรี่สู่เกาะกู่ลั่งหยู ชมบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมแบบยุโรปทั้งเกาะ ทำไมเมืองจีนถึงมี…ต้องไปดู

ปิดกรุ๊ปจร้า

หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก

26 - 28 กรกฎาคม 2562

หลวงพระบาง เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ยังมีลมหายใจ วัดเชียงทอง อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว พระธาตุพูสี เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ใจกลางเมืองหลวงพระบาง บ้านผานม อดีตหมู่บ้านชาวไทลื้อผู้ทอผ้าของเจ้ามหาชีวิตลาว นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงสู่ถ้ำติ่ง ชมวิวสองฟากฝั่ง