สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


พฤษภาคม 2563

ยะไข่ ชิตตเว มรัคอู

2 - 6 พฤษภาคม 2563

ไม่หรูหนา แต่การันตีความสนุกและน่าทึ่ง
มรัคอู เมืองเจดีย์เก่าแก่งดงามไม่แพ้เมืองพุกาม
เวสาลี ที่ประดิษฐานพระมหามุนีก่อนถูกอันเชิญไปมัณฑะเลย์
ชิตตเว เมืองชายทะเลที่สวยที่สุดของอ่าวเบงกอล
หมู่บ้านชิน คนสักหน้า น่ามหัศจรรย์แห่งเดียวในพม่า