สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


พฤษภาคม 2563

จางเจี่ยเจี้ย เมืองโบราณเฟิ่งหวง

10 - 15 พฤษภาคม 2563

มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติที่ขุนเขาอวตาร เมืองจางเจียเจี้ย
ชมวิถีชีวิตชาวจีน ณ เมืองโบราณเฟิ่งหวง สัมผัสความตื่นเต้นบน Glass Skywalk ที่เขาเทียนเหมินซาน นั่งรถรางไฟฟ้าชมความงานของทัศนียภาพที่ถูกขนาดนานว่า “ระเบียงภาพวาดสิบลี้” และที่พลาดไม่ได้!!! ชมวิวภูเขาเทียนจื่อซาน หรือ หุบเขาอวตาร