สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


มิถุนายน 2563

ภูฏาน ดินแดนมังกรสายฟ้า

1 - 5 มิถุนายน 2563

ภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า จากตำนานในอดีตสู่เรื่องราวปัจจุบัน ดินแดนแห่งขุนเขาอันลึกลับแห่งนี้เป็นที่สนใจของ เหล่าผู้คนที่อยากค้นหาเสน่ห์แห่งความงามของธรรมชาติ และความสงบสุขที่มิสามารถเปรียบเทียบกับที่อื่นใดในโลก
กลิ่นอายของวัฒนธรรม และประเพณีที่สืบทอดกันมาจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งยังคงมีให้เห็นเป็นรูปธรรม ศิลปะและสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ และรูปแบบเฉพาะตัว มีปรากฎอยู่ให้เห็นทุกหนแห่ง รอยยิ้มแห่งความเป็นมิตรที่จริงใจและ
ซื่อบริสุทธิ์ของผู้คนที่สามารถพบได้โดยทั่วไป สิ่งนี้เองทำให้ภูฏานแตกต่างจากทุกๆ ที่ในโลกในนี้ ชมทิมพู เมืองหลวงแห่งประเทศภูฏาน ชมวัฒนธรรมการแต่งกายประจำชาติ ชม Memoria Chorten หรือมหาสถูปที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิ
ของพระเจ้าจิกมี ดอร์จี วังชุก ชมวัดชันกังคา (Changangkha Temple) วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ซึ่งถูกสร้างในคริสตศักราชที่ 12 เป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรอันศักดิ์สิทธิ์…

ไอริส ล่องเรือเจ้าสาวอิตาโกะ

5 - 9 มิถุนายน 2563

พลาดไม่ได้กับ ซุยโก อิตาโกะ อายาเมะ มัตซึริ เทศกาลวัฒนธรรมดอกไม้และน้ำที่บอกถึงการมาเยือน ของต้นฤดูร้อน ในสวนดอกไอริสนับล้าน มีสีม่วง ขาว ชมพู่และน้ำเงิน แข่งกันบานสะพรั่งพร้อมกัน นั่งเรือซัพพะล่องตามคลองในสวนจะเพิ่มความสวยให้ดอกไอริสอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ ชมการล่องเรือเจ้าสาว การเต้นรำอายาเมะ การเต้นรำแบบญีปุ่นอันขึ้นชื่อของเมืองอิตาโกะ

ไฮเดรนเยีย คันไซ

10 - 14 มิถุนายน 2563

พลาดไม่ได้กับ อายาเมะ – ไอริส และอะจิไซ – ไฮเดรนเยีย ที่ โอซาก้า นารา เกียวโต ชมเทศกาลวัฒนธรรมดอกไม้ ที่บอกถึงการมาเยือนของต้นฤดูร้อน ชมไอริสนับล้าน สีม่วง ขาว ชมพูและน้ำเงิน แข่งกันบานสะพรั่งพร้อมกัน วัดอะจิไซ ไฮเดรนเยียสวยบานทั่วบริเวณกว่า 10,000 ต้น เดินเล่นชิลล์ชิลล์ ตลาด 190 ปีของโอซาก้า ซื้ออาหารทะเลสดๆ ได้ตามใจ