สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


กันยายน 2563

ซาปา นาขั้นบันไดสีทอง ฮาลองเบย์

15 - 20 กันยายน 2563

Wonder of North Vietnam ที่สุดของเวียดนามเหนือ
นาขั้นบันไดสีทอง ที่เมืองซาปา หลังคาอินโดจีน
นั่งกระเช้าชมวิวในม่านหมอกสู่ ยอดเขาฟานซิปัน
ชมวิถีชีวิตแบบเดิมๆที่ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต
อาลองบก เคารพ โฮจิมินห์