สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


ตุลาคม 2562

ทุ่งโคเชียอิบารากิ

7 - 12 ตุลาคม 2562

พลาดไม่ได้กับ เนินเขาโคเชีย ไม้พุ่มที่เปลี่ยนสีแดงอันสดสวยสุดสายตา
นมัสการ พระพุทธรูปนิฮงจิไดบุทสึ พุทธรูปสลักหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ชมน้ำตกฟุคุโรดะน้ำตกที่มีความสวยงาม 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น
ชม หมู่บ้านเบียร์กิรินเบียร์ญี่ปุ่นที่โด่งดังไปทั่วโลก นั่งรถไฟสายโบราณชมวิวชนบทญี่ปุ่น ชมความน่ารักของสัตว์น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคาโมงาวะซีเวิลด์ เดินเล่น มินาโตะมิราอิ 21 เมืองใหม่และเมืองแห่งอนาคตของโยโกฮาม่า