สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


พฤศจิกายน 2562

4 ที่สุดท้าย

ชิงเต่า เผิงไหล เยียนไถ

9 - 14 พฤศจิกายน 2562

เมืองชิงเต่า สถาปัตยกรรมที่สวยงามสไตล์ยุโรป
เมืองเยียนไถ เมืองน่าเที่ยวที่สุดในประเทศจีน ประจำปี 2018 ภูเขาเหลาซาน เทือกเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์ทัศนียภาพป่าเขา
โงงานเบียร์ชิงเต่า เบียร์พื้นเมืองชิงเต่าที่ต้องลิ้มลอง
โรงงานไวน์ มีชื่อเสียงโด่งดังที่ประชาชนคนจีนนิยมดื่ม