สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


เอเชีย

กุมภาพันธ์ 2563

เยือน 3 มรดกโลกแห่งอินเดีย

17 - 22 กุมภาพันธ์ 2563

ถ้ำแอลโลร่า ถ้ำช้าง
ร่องรอยประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนา

ซากุระบานที่โออิตะ

27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2563

พลาดไม่ได้ ! กับดอกซากุระแรกแห่งปี คาวาซึซากุระ เมืองฮิตะ และเมืองซึคุมิ ของโออิตะ ชมขุนเขาในสายหมอก ทะเลสาบน้ำใส อากาศบริสุทธิ์บนที่ราบสูง เมืองยูฟุอิน ปราสาทนาคะซึ เป็นที่อาศัยของผู้ปกครองเมืองถึง 4 ตระกูล ยาวนานถึง 155 ปี มาเมดะ ลิตเติ้ลเกียวโตแห่งคิวชู และมีรองเท้าเกี๊ยะน่ารักหลากหลาย ให้เลือกเป็นของฝากของย่านนี้ ช้อปปิ้ง เทนจิน และเดินเล่น ยะไต ร้านค้า รถเข็นอาหารริมทางราคาย่อมเยา อบทรายร้อนที่เบปปุ ถือเป็นออนเซ็นอีกอย่างหนึ่ง ตั้งแต่สมัยโบราณ

4 สังเวชนียสถาน

15 - 22 กุมภาพันธ์ 2563

ตามรอยมหาศาสดาเอกของโลก ในดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล สักการะ 4 สังเวชนียสถาน สวนลุมพินีวัน สถานที่ตถาคตประสูติ เจดีย์พุทธคยา สถานที่ตถาคตตรัสรู้ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สถานที่ตถาคตแสดงปฐมเทศนา สาลวโนทยาน กุสินารา สถานที่ตถาคตปรินิพพาน