สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


สู่โลกกว้าง

สิงหาคม 2563

ล่องเรือดูหมีขาวที่สวัลบาร์ด

16 - 27 สิงหาคม 2563

SVALBARD – IN THE REALM OF THE POLAR BEAR
ล่องเรือดูหมีขาว โดยเรือ MS Splitsbergen ของบริษัท Hurtigruten
ลัดเลาะผ่านเส้นขนาน 80 องศาเหนือ ดินแดนตอนเหนือที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็ง