สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


สู่โลกกว้าง

สิงหาคม 2563

ซาฟารีที่แทนซาเนีย เคนย่า

27 สิงหาคม - 5 กันยายน 2563

เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่า “โกรงโงโร” ที่มีแอ่งน้ำมหึมา เกิดจากการทรุดตัวของภูเขาไฟ
อุทยานแห่งชาติ “เซเรนเกติ” อุดมไปด้วยสัตว์น้อยใหญ่หลากหลายสายพันธุ์ ได้ขึ้นมรดกโลก
อุทยานแห่งชาติ “แอมโบเซอลี” งดงามด้วยฉากหลังของภูเขาคิรีมันจาโร
อุทยานแห่งชาติ “มาไซมารา” ราชาแห่งทุ่งหญ้าสะวันนาของอัฟริกา
พักหรู หลับสบาย ทานอาหารอร่อย ในที่พักแบบคลาสสิค
*พิเศษ* เพียง 10 ท่านออกเดินทาง
บินภายใน 3 เที่ยวบิน ย่นระยะเวลาเดินทาง ไม่ต้องเหนื่อยกับการนั่งรถยาวหลายชั่วโมง