สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


สู่โลกกว้าง

ตุลาคม 2562

ตามรอยกอริลลา ยูกันดา รวันดา

8 - 18 ตุลาคม 2562

อุทยานแห่งชาติ “เมอชิสันฟอลส์” ที่เก่าแก่และมีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในยูกันดา
ล่องเรือชมน้ำตกที่ยิ่งใหญ่แห่งลุ่มแม่น้ำไนล์และสัตว์น้อยใหญ่หลากสายพันธุ์
เขตสงวนพันธุ์แรด “ซีวา” ตามรอยแรดขาว หนึ่งในสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์
อุทยานแห่งชาติ “ควีนอลิซาเบธ” ที่สามารถพบเห็นสิงโตอาศัยอยู่บนต้นไม้
ซึ่งผิดแผกไปจากพฤติกรรมของสิงโตโดยทั่วไป
อุทยานแห่งชาติ “บวินดี” เป็นเขตป่าดิบชื้นที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
เปิดประสบการณ์เป็น 1 ในประชากรโลกเพียงน้อยนิดที่ได้ใกล้ชิดกอริลลาแบบตาสบตา
*รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 10 ท่าน*