สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


สู่โลกกว้าง

ตุลาคม 2562

อิหร่าน อารยธรรมเปอร์เซีย

7 - 15 ตุลาคม 2562

ชีราส เมืองโรแมนติก พร้อมมัสยิดสีชมพูสวยแปลกตา
กระจกสีสะท้อนแสงวิจิตรตระการ
เพอร์เซโพลิส เมืองโบราณที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ยาสด์ เมืองเก่าแก่อายุกว่า 3,000 ปี ที่ท่านจะต้องทึ่งกับภูมิปัญญาการสร้างเมืองของชาวเปอร์เซีย
อีสฟาฮาน ศูนย์รวม “ที่สุด” จัตุรัสกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุด
มัสยิดใหญ่ที่สุด สะพานสองชั้นงดงามที่สุด
คาซาน บ้านโบราณและสวนสวยของเหล่าพ่อค้าผู้มั่งคั่ง
เตหะราน พิพิธภัณฑ์อัญมณี บอกได้เลยว่ามีมูลค่ามากที่สุดในโลก
มาสัมผัสกับมุมมองดีๆ ที่ไม่เคยได้ฟังจากที่ไหน
ความเป็นมิตรไมตรีจิตของผู้คน ความยิ่งใหญ่ตระการตาของอารยธรรมมรดกโลก แล้วท่านจะรู้ว่า “ล้านน้ำใจ ล้านรอยยิ้ม” เหมาะกับประเทศนี้แค่ไหน