สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


สู่โลกกว้าง

ตุลาคม 2563

มอลต้า ซิซิลี หมู่เกาะเอโอเลียน

6 - 16 ตุลาคม 2563

ปาเลอร์โม ผลงานโมเสคสีทอง เพชรน้ำหนึ่งทางศาสนาแห่งวิหารพาลาทีน
อกริเจนโต้ หุบเขาแห่งวิหาร เศษเสี้ยวแห่งอารยธรรมกรีก แต่แฝงด้วยความยิ่งใหญ่
ทาโอร์มินา โรงละครกรีกโบราณ มรดกที่ชาวกรีกโบราณรังสรรค์ไว้ในจุดที่งดงามที่สุด
หมู่เกาะเอโอเลียน ที่ยังคงมีลาวาพวยพุ่งออกมาจนได้ฉายาว่า ประภาคารแห่งเมดิเตอร์เรเนียน
มอลต้า ประเทศที่มีประวัติศาตร์ยาวนานเต็มไปด้วยอารยธรรม และตำนานเทพเจ้ากรีก
หากท่านมาอิตาลีแล้วยังไม่ได้ไปซิซิลี
เสมือนท่านยังไม่ได้สัมผัสความเป็นอิตาลีอย่างแท้จริง!