สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


เที่ยวทั่วไทย

ตุลาคม 2563

ปิดกรุ๊ป

อยุธยา…มีเรื่องเล่า

8 - 9 ตุลาคม 2563

ปิดกรุ๊ป

ภูเก็ต พังงา

8 - 13 ตุลาคม 2563

ปิดกรุ๊ป

ภูเก็ต พังงา

15 - 20 ตุลาคม 2563

รับเพียง 12 ท่าน เท่านั้น

กาญจนบุรี สังขละ เขื่อนศรีนครินทร์

17 - 20 ตุลาคม 2563

จองด่วน 6 ที่ สุดท้าย !

3 เมือง 3 สะพาน ลอยกระทงริมโขง

29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2563