สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


เที่ยวทั่วไทย

ธันวาคม 2562

รายการพิเศษ

ทีลอซู ทีลอจ่อ

19 - 22 ธันวาคม 2562

อรุณริมโขง ณ นครพนม

28 - 31 ธันวาคม 2562

รายการพิเศษ

จำนวนจำกัด

ปีใหม่จันทบุรี สีสันตะวันออก

30 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563

ปิดกรุ๊ป

มนต์เสน่ห์ดินแดน สิบแสนนา

28 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563

ปิดกรุ๊ป

อุทยานธรณีโลก สตูล

14 - 17 ธันวาคม 2562

แก่นมะกรูด

21 - 23 ธันวาคม 2562