สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


เที่ยวทั่วไทย

กันยายน 2563

ปิดกรุ๊ป

เขาค้อ บลูสกาย ปลายฝน

16 - 19 กันยายน 2563

ปิดกรุ๊ป

เขาค้อ บลูสกาย ปลายฝน

23 - 26 กันยายน 2563

ด่วน 2 ที่ สุดท้าย

สกลนคร กาฬสินธุ์

27 - 30 กันยายน 2563

ด่วน 8 ที่ สุดท้าย

เขาค้อ บลูสกาย ปลายฝน

30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2563