สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


เที่ยวทั่วไทย

กันยายน 2563

ปิดกรุ๊ป

เกาะสมุย พัก The Ritz Carlton

5 - 8 กันยายน 2563

ปิดกรุ๊ป

เกาะหมาก ปากพะยูน

9 - 13 กันยายน 2563

ปิดกรุ๊ป

เกาะสมุย พัก The Ritz Carlton

23 - 26 กันยายน 2563