สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


เที่ยวทั่วไทย

พฤศจิกายน 2563

ปิดกรุ๊ป

ปาย แม่แตง แม่ฮ่องสอน

11 - 15 พฤศจิกายน 2563

ปิดกรุ๊ป

พะเยา น่านใต้ นาน้อย นาหมื่น

15 - 19 พฤศจิกายน 2563

ปิดกรุ๊ป

ปาย แม่แตง แม่ฮ่องสอน

24 - 28 พฤศจิกายน 2563