สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


เที่ยวทั่วไทย

สิงหาคม 2563

ปิดกรุ๊ปจ้า

แม่สอด แม่ระมาด

6 - 8 สิงหาคม 2563

ปิดกรุ๊ปจ้า

เขาค้อ บลูสกาย ปลายฝน

19 - 22 สิงหาคม 2563

ปิดกรุ๊ปจ้า

โอ้…ชุมพร

29 - 31 สิงหาคม 2563