สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


  เที่ยวไต้หวัน ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่อาลีซาน

  ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่อาลีซาน เที่ยวเมืองเก่า เคล้าธรรมชาติ

  วันเดินทาง : เสาร์ที่ 16 – พฤหัสดีที่ 21 ธันวาคม 2566 (6 วัน 5 คืน)

  ค่าบริการ

  • ผู้ใหญ่ (10-14 ท่าน) : 81,000.- บาท
  • ผู้ใหญ่ (15 ท่านขึ้นไป) : 74,000.- บาท
  • พักเดี่ยวเพิ่ม : 25,900.- บาท

  ห้องพักระดับ 5 ดาว ชมพระอาทิตย์ขึ้น ที่อาลีซาน จากห้องพัก ที่ Hotel Indigo Alishan

  Private Onsen ที่
  King’s Garden Villa Resort แช่น้ำแร่แบบส่วนตัวในห้องพัก พร้อมพักผ่อนในรีสอร์ทสุดวินเทจ

  โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว
  Marriott Kaohsiung international Hotel พักผ่อนในเมืองเกาสง รถบัส VIP ทำให้ทุกการเดินทางของท่าน สะดวกสบาย มากขึ้น

  DAY 01 : เสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 กรุงเทพฯ – เกาสง

  09.20 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย (ROW D) เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยอำนวยความสะดวก

  11.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG630 (3.20 ชม.)

  16.15 น. ถึง สนามบินเมืองเกาสง (Kaohsiung International Airport) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

  อาหารค่ำที่ภัตตาคาร

  เกาสง

  สร้างขึ้นในช่วงปลายราชวงศ์หมิง และเติบโตขึ้นมาจากหมู่บ้านเล็กๆ ชื่อ “ต๋า-เก๋า” ซึ่งเป็นภาษาที่พูดกันของคนส่วนใหญ่ที่อพยพถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในยุคแรก ชื่อของเมืองมีต้นกำเนิดจากมาคาเตา ซึ่งเป็นชื่อของชนเผ่าท้องถิ่น หมายถึง “ป่าไม้ไผ่” ในภาษาของ ชนเผ่าท้องถิ่น ปัจจุบันคือ เมืองใหญ่อันสวยงามทางใต้ของไต้หวัน

  จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำอ้ายเหอ (Love River) ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองเกาสงจากทางใต้ ขึ้นไปทางเหนือ สมัยก่อนแม่น้ำสายนี้มีสีดำมากเนื่องจากมลพิษมาจากโรงงานอุตสาหกรรม จนทำให้ชาวเมือง ร่วมใจดูแลและทำความสะอาดน้ำในแม่น้ำให้ใสสะอาด

  ที่พัก : Marriott Kaohsiung international Hotel (5*) หรือเทียบเท่า

  DAY 02 : อาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 ไถหนาน – อุโมงค์ซื่อเฉา – ถนนโบราณอันผิง

  อาหารเช้าที่โรงแรม

  นำท่านเข้าสู่ นครไถหนาน (Tainan) (50 กม./ 1 ชม.) เมืองฝั่งตะวันตกทางด้านใต้ติดกับช่องแคบไต้หวัน มีสมญานามว่า “เมืองหงส์” เพราะว่ามีพลังฟื้นคืนชีพได้ เพราะเมืองแห่งนี้ผ่านร้อนหนาวแล้วกลับมารุ่งเรือง หลายต่อหลายครั้ง

  ไถหนาน

  เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของไต้หวัน เดิมทีมีชื่อว่า ต้าเหวียน หรือไต้หวัน มีความในภาษาจีนโบราณว่า ”ต่างชาติ” เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นอาณานิคมของชาวต่างชาติมาก่อน ภายในเปลี่ยนชื่อเป็น ไถหนาน ให้คล้องจ้องกับนครหลวงไทเป เมืองแห่งนี้ยังคงวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเก่าแก่ อาหารพื้นเมือง ประเพณีและการใช้ชีวิตสืบเนื่องมาตั้งแต่ยุคโบราณ

  นำท่าน ลอดอุโมงค์ธรรมชาติป่าโกงกางชื่อเฉา (Sicao Green Tunnel) พื้นที่ชุ่มน้ำป่าชายเลน ที่มีความหลากหลายมากที่สุดในไต้หวัน ตลอดสองฝั่งคลองระหว่างทางจะมีปูนานาชนิดให้ได้ดูบรรดากิ่งก้านของต้นไม้สองฝั่งคลองที่โน้มตัวเข้าหากันดังภาพวาดทิวทัศน์โบราณของจีน

  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำท่านชมสถานที่ประวัติศาสตร์ ถนนโบราณอันผิง (Anping Old Street) ถนนที่เก่าแก่ที่สุดในไต้หวัน เคยเป็นถิ่นฐานเดิมของชาวดัตซ์ที่เข้ามาอยู่บนเกาะแห่งนี้ บริเวณโดยรอบจะมี ป้อมอันผิง (Anping Old Fort) ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดงสร้างขึ้นเพื่อปกป้องเมืองและเป็นศูนย์กลางการค้า

  จากนั้นชม บ้านต้นไม้อันผิง (Anping Tree House) โกดังรกร้างเก่าแก่กว่า 70 ปี ที่ถูกปกคลุมไปด้วยต้นไทรที่แผ่ขยายกิ่งก้านสาขาและรากมาปกคลุมบ้านกลายเป็นบ้านต้นไม้ ปัจจุบันอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีการปรับปรุงและสร้างทางเดินชมวิวจากมุมสูง มีการใช้สถานที่แห่งนี้จัดนิทรรศการศิลปะ รวมทั้งส่วนพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การค้า

  อาหารค่ำที่ภัตตาคาร

  ที่พัก : King’s Garden Villa Resort (*4) หรือเทียบเท่า

  King’s Garden Villa Resort

  รีสอร์ทสุดวินเทจ ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาอาลีซาน หนึ่งในพื้นที่แช่ออนเซนที่ดีที่สุดทางใต้ของไต้หวัน ภายในห้องพักจะมีออนเซนส่วนตัวให้บริการ

  DAY 03 : จันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 ไถหนาน – อาลีซาน

  อาหารเช้าที่โรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (Alishan National Forest Recreation Area) (122 กม./2.20 ชม) ระหว่างทางนั่งรถเพลินเพลิดกับทัศนียภาพสองข้างทางของเมืองเจียอี้ (Chiayi) และเส้นทางขึ้นภูเขา ผ่านเข้าสู่ หมู่บ้านฟานหลู่ (Fanlu Town) เข้าสู่อุทยานแห่งชาติ

  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน

  พื้นที่กว่า 428 ตารางกิโลเมตร สูง 2,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีทัศนียภาพอันงดงาม อาทิ ภูเขา ทะเลหมอก ต้นไม้ศักดิ์สิทธ์ ทำให้เป็นอุทยานแห่งนี้มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน นอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่ของชนเผ่าดั้งเดิมที่อาศัยอยู่บนภูเขามาหลายร้อยปี

  อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

  จากนั้นเข้าสู่อุทยานแห่งชาติอาลีซานนั่ง ทางรถไฟโบราณ (Aslishan Forest Railway) ที่วิ่งแล่นผ่านป่าเขาอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยต้นสน ต้นเมเปิ้ล ชมธรรมชาติใน สวนจ้าวผิง (Zhaoping Park) ผ่าน ทะเลสาบสองพี่น้อง (Sister Pond) ทะเลสาบอันเงียบสงบใจกลางอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีที่มาจากตำนานสองพี่น้องแห่งอาลีซานอันเก่าแก่ แวะชม ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ (Sacred Tree) ซึ่งเป็นต้นไม้อันเก่าแก่อายุกว่าสองพันปีที่สถานีรถไฟโบราณ (Sacred Tree Station)

  เส้นทางรถไฟสายโรแมนติก

  ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ความงดงามที่รถไฟวิ่งผ่านช่องเขาสีเขียวขจี เผยให้เห็นวิวของภูเขาสองข้าวทางทอดยาวตลอดแนวยาวจนถึงจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น จนติด 1 ใน 3 เส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดในโลก

  เส้นทางรถไฟสายโรแมนติก

  อาหารค่ำที่โรงแรม

  ที่พัก : Hotel Indigo Alishan (5*) หรือเทียบเท่า โรงแรมสุดหรูเพียงแห่งเดียวบนอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ตั้งอยู่ใจกลางภูเขาสูง 2,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ภายในห้องมีกระจก Panorama สามารถเห็นวิวภูเขาได้

  DAY 04 : อังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 อาลีซาน – เกาสง

  อาหารเช้าที่โรงแรม

  ออกเดินทางสู่ เมืองเกาสง (Kaohsiung) (175 กม/ 3 ชม.) เมืองสำคัญทางตอนใต้ของไต้หวัน เนื่องจาก มีทะเลที่สวยงามมาก อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีจนได้ชื่อว่าเป็น “เมืองหลวงทางทะเลของไต้หวัน”

  อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

  แวะนมัสการสิ่งศักดิ์ พุทธอุทยานพระใหญ่ฝอกวงซาน (Fo Guang Shan Buddha Memorial Center) เป็นวัดพุทธขนาดใหญ่แห่งแรกในไต้หวันสร้างขึ้นราวปี ค.ศ.2008 มีพื้นที่ครอบคลุมภูเขาเกือบทั้งลูก ภายในพุทธอุทยานแบ่งออกส่วนต่างๆ มากมาย อาทิ หอพระที่ประดิษฐานของ “พระทันตธาตุ” ของพระพุทธเจ้า พระพุทธรูปหยกขาว ปางไสยาสน์จากประเทศเมียนมาร์ รวมถึงพระพุทธรูปทรงเครื่องแบบกษัตริย์ที่สมเด็จ – พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานมา และยังมีวิทยาลัยสงฆ์ วิหาร หอบูชา ศาลา เจดีย์ สะพาน หอไตร หอฝึกสมาธิ พิพิธภัณฑ์ สระน้ำ ถ้ำจำลอง พระพุทธรูปใหญ่น้อยจำนวนมาก

  พระใหญ่โฟกัวแห่งพุทธมหายาน

  สัญลักษณ์เด่นของพุทธอุทยาน พระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ความสูง 50 เมตร มีขนาดใหญ่ที่สุด ในโลก พร้อมกับเจดีย์ขนาดอลังการทั้งหมด 8 เจดีย์ เรียงรายอยู่สองข้างทาง สถาปัตยกรรมส่วนหนึ่งในรับแรงบันดาลใจมาจากพุทธศิลป์ ของอินเดีย

  พระใหญ่โฟกัวแห่งพุทธมหายาน

  Pier-2 Art Center

  ย่านโกดังเก็บของเก่าริมทะเลได้ปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์รวมผลงานทางด้านศิลปะที่ทั้งจัดแสดง อยู่กลางแจ้งและในโซนจัดแสดงพิเศษต่าง ๆ มีทั้งสตรีทอาร์ทบนผนังตึกและประติมากรรมตั้งอยู่มากมาย

  แวะถ่ายรูปกับ พื้นศิลปะกลางแจ้ง (Pier-2 Art Center) ย่านโกดังเก่าริมท่าเรือที่ถูกปล่อยทิ้งในอดีตตั้งแต่ปี ค.ศ.1973 ผสมผสานกับศิลปะจนเป็นพื้นที่แสดงผลงานความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ

  อาหารค่ำที่ภัตตาคาร

  ที่พัก : Marriott Kaohsiung international Hotel (5*) 2 คืน หรือเทียบเท่า

  DAY 05 : พุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เกาสง

  อาหารเช้าที่โรงแรม

  นำท่านชม ทะเลสาบดอกบัว (Lotus Pond Scenic Area) สระดอกบัวหนึ่งในสถานที่อันสำคัญของเกาสง บริเวณโดยรอบจะมีวัดมากกว่า 20 แห่ง และบริเวณกลางสระจะมี เจดีย์มังกร-เสือ เป็นเจดีย์สูง 7 ชั้น ตั้งตระหง่านเคียงคู่กัน ทางเข้ามีรูปปั้นมังกรและเสือขนาดใหญ่ เชื่อกันว่าถ้าเดินเข้าทางปากมังกรแล้วออกทางปากเสือ จะเป็นการขจัดปัดเป่าเอาสิ่งไม่ดีออกจากตัว

  ทะเลสาบดอกบัว

  เป็นจุดชมวิวทะเลสาบที่สวยที่สุดในเมืองเกาสง และยังนับว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวยอดฮิต ที่สามารถปั่นจักรยาน พร้อมชมวิวของทะเลสาบ

  อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านเข้าชม อดีตสถานกงสุลอังกฤษ (The Former British Consulate) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1865 ปัจจุบันเป็นอาคารตะวันตกที่เก่าแก่ที่สุดที่อนุรักษ์ไว้ในไต้หวัน ผสมผสานศิลปะยุคบาโรคและศิลปะจีนสมัยใหม่เข้าด้วยกัน เดินทางเข้าสู่ จุดชมวิวเมืองเกางสง (Shoushan LOVE lookout) จุดชมวิวสุดโรแมนติก ตั้งอยู่บนภูเขาริมทะเล สามารถมองเห็นวิวเมืองทั้งเมืองเกาสงได้เกือบทั้งหมด รวมทั้งท่าเรือเกาสง, ตึก 85 Sky Tower, ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อักษร LOVE เป็นที่ระลึก

  อาหารค่ำที่ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของที่ ตลาดนัดกลางคืนลิ่วเหอ (Liuhe Night Market) ตลาดชื่อดังที่สุด ของเมืองเกาสงที่มีสินค้าหลากหลาย ตั้งแต่ ของกินเล่น อาหาร เครื่องดื่ม คาเฟ่ ของเล่น ของฝาก เสื้อผ้า รองเท้า และกระเป๋าต่าง ๆ

  DAY 06 : จันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 เกาสง – กรุงเทพฯ

  อาหารเช้าที่โรงแรม

  นำท่านเข้าชม สถานีโดมแห่งแสง (Dome of Light) (3.7 กม./ 11 นาที) จุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟ 2 สายในไต้หวัน เป็นงานประติมากรรมกระจกสีกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเส้นผ่าศูนย์กลางของโดมที่ยาวถึง 30 เมตร ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ อาทิ แนวคิดดิน น้ำ ลม และไฟ

  อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

  นำท่านเลือกชอบช้อปปิ้งที่ ห้างเอสเคเอ็ม (SKM Outlet Mall) (10 กม./27 นาที) มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆ มากมาย อาทิ BURBERRY, PAUL SMITHS, MULBERRY, DUNHILL, HUGO BOSS และอื่น ๆ

  13.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านสู่สนามบินเมืองเกาสง (Kaohsiung International Airport)

  17.15 น. ออกเดินทางโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 631 (3.30 ชม.)

  19.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

  เดินทางกลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจยิ่ง

  หมายเหตุ ซกำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

  อัตราค่าบริการ

  • ผู้ใหญ่ (ผู้เดินทาง 10-14 ท่าน) : 81,000.- บาท
  • ผู้ใหญ่ (ผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป) : 74,000.- บาท
  • พักเดี่ยวเพิ่ม : 25,900.- บาท

  หมายเหตุ : ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศสายการบินไทย (TG)
  16 DEC 66 : TG630 BKK-KHH 1155-1615
  21 DEC 66 : TG631 KHH-BKK 1715-1945
  ชั้นทัศนาจร : เริ่มต้นที่ 16,000 บาท / ชั้นธุรกิจ เริ่มต้นที่ 34,000.- บาท

  อัตรานี้รวม

  1. ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
  2. อาหารจัดเลี้ยงตามรายการ
  3. นำเที่ยวโดยรถโค้ช วีไอพี 23 ที่นั่ง ตลอดการเดินทาง
  4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
  5. ค่าภาษีสนามบิน ประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
  6. มัคคุเทศก์จากชัยทัวร์ดูแลท่านตลอดการเดินทาง
  7. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ

  อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย (TG)
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ กิจกรรมของโรงแรมที่มีการเก็บเงิน อาหาร เครื่องดื่มพิเศษ
  • ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

  ติดต่อ : ซัง / ไปร์ท โทร. 0 2212 8431 ต่อ 123, 124

  จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.
  Line ID: @chaitour / www.chaitour.co.th