สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


  เที่ยวญี่ปุ่น ชมซากุระบานที่โอบาระ

  ซากุระบานที่โอบาระ โอซากา นาโกย่า

  เดินทาง : อังคารที่ 21 – อาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 66 2566

  ค่าบริการ

  • ผู้ใหญ่ (10-14 ท่าน) : 113,000.- บาท
  • ผู้ใหญ่ (15 ท่านขึ้นไป) : 96,900.- บาท
  • พักเดี่ยวเพิ่ม : 29,000.- บาท

  พลาดไม่ได้ ! กับซากุระสีชมพูบานสลับกับใบไม้สีส้มปนแดงที่โอบาระ ตื่นตากับใบไม้หลากหลายสีของหุบเขาโครังเค 1 ใน 100 ของญี่ปุ่น เพลิดเพลินกับสีสันของใบไม้ ณ วัดนันเซ็นจิ และวัดโทฟุคุจิ ที่มีชื่อเสียงในการชมใบไม้แดงในฤดูใบไม้ร่วง เดินเล่นหุบเขาเมเปิ้ลของศาลเจ้าโอยาดะ ชมปราสาทอินุยามะทำจากไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น พร้อมประทับใจกับสวนประดับไฟและอุโมงค์แสงหลากสี ระดับโลกของสวนนะบะนะโนะซาโตะ

  DAY 01 : อังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 กรุงเทพฯ – โอซาก้า

  06.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์การบินไทย (ROW D)

  เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยอำนวยความสะดวก

  08.15 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 672 (5.55 ชม.) (Breakfast, snack)

  15.45 น. ถึงสนามบินคันไซ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

  อาหารค่ำที่ภัตตาคาร

  ที่พัก NIKKO KANSAI HOTEL หรือเทียบเท่า

  DAY 02 : พุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 วัดบิชามอนโด – วัดโทฟุคุจิ

  อาหารเช้าที่โรงแรม

  เดินทางสู่ เมืองเกียวโต เมืองหลวงของญี่ปุ่นในอดีต มีการเปลี่ยนแปลงเมืองหลวงมาหลายครั้ง มีอายุร่วม ร้อยกว่าปี มีมนต์ขลังของขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมโบราณเอาไว้ได้ดีกว่าเมืองใดๆในโลก

  นำท่านสู่ วัดบิชามอนโด (Bishamon-do Temple) เป็นวัดในนิกายเทนได (Tendi) ที่มีประวัติศาสตร์ มายาวนาน และยังมีความสำคัญกับราชวงศ์ด้วย เชื่อกันว่าจะทำให้การค้าขายเจริญรุ่งเรืองและครอบครัว มีความสุขปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ ตั้งอยู่บนเนินเขาในแถบยามาชินะ

  วัดบิชามอนโด

  มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในเรื่องความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสี เส้นทางเดินจะปกคลุมไปด้วยใบเมเปิ้ลสีแดงยาวตลอด 2 ข้างทาง ทำให้ดูเหมือนเป็นอุโมงค์ต้นไม้เปลี่ยนสี นอกจากใบไม้เปลี่ยนสีแล้วก็ยังเป็นจุดชมซากุระอีกด้วย

  อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

  เดินทางสู่ วัดโทฟุคุจิ (Tofukuji Temple) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1236 โดยตระกูลฟูจิวาระ (Fujiwara clan) เป็นวัดเซ็นขนาดใหญ่มีชื่อเสียงในการชมใบไม้แดงในฤดูใบไม้ร่วง ชื่อของวัดมีความสัมพันธ์กับวัด 2 แห่ง ในนารา(Nara) คือ วัดโทไดจิ และวัดโทฟุกุจิ จุดที่นิยมที่สุดคือ สะพานซุเทนเคียว (Tsutenkyo Bridge)

  สะพานซุเทนเคียว

  ใบไม้เมเปิ้ลจะปกคลุมสะพานยาวถึง 100 เมตร มีความงดงามมากที่สุดประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน รวมถึงอาคารที่ใหญ่ที่สุดด้วย นอกจากการชมใบไม้เปลี่ยนสีแล้ว อยากจะแนะนำสวนแบบญี่ปุ่นอันงดงามที่ขึ้นชื่อของวัดแห่งนี้

  อาหารค่ำที่ภัตตาคาร

  เมนูปูยักษ์ฮอกไกโด นำมาสร้างสรร ในหลากหลายรูปแบบ อาหารคอร์สปูไคเซกิ รวมทั้ง ปูย่าง ข้าวปั้นปู ซาเซมิปู ชาบูปู หรือสุกี้ยากี้ปู อิ่มอร่อยกับเมนูปูหลากหลายชนิด

  เมนูปูยักษ์ฮอกไกโด
  เมนูปูยักษ์ฮอกไกโด

  ที่พัก NEW MIYAKO KYOTO HOTEL หรือเทียบเท่า

  DAY 03 : พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 66 วัดนันเซ็นจิ – นะบะนะโนะซาโตะ

  อาหารเช้าที่โรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ วัดนันเซ็นจิ (Nanzenji Temple) เป็นวัดที่เงียบสงบตามแบบเซน ตั้งอยู่กลางป่าสน บริเวณตีนเขาไดมอนจิยามะ (Daimonjiyama) สร้างในสมัยเฮอัน ในอดีตวัดแห่งนี้เป็นวังที่ประทับของจักรพรรดิคาเมยามะ (Kameyama) ในช่วงหลังจากที่ทรงสละราชสมบัติด้วยความเลื่อมใสและศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนา พระองค์ทรงยกวังแห่งนี้ให้สร้างเป็นวัดนันเซนจิ เมื่อปี ค.ศ. 1291

  วัดนันเซ็นจิ (Nanzenji Temple)
  วัดนันเซ็นจิ (Nanzenji Temple)

  วัดนันเซ็นจิ

  เป็นหนึ่งในห้าวัดเซนที่สวยที่สุดของเกียวโต ประกอบด้วยวิหารใหญ่หนึ่งหลัง และวิหารเล็ก 12 หลัง แต่เปิดให้ชมเพียง 4 หลัง

  อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

  เดินทางสู่ นะบะนะโนะซาโตะ (Nabana no sato) ในมิเอะ ชมสวนประดับไฟในช่วงฤดูหนาวประจำปีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ  มีอุโมงค์แสงซากุระที่ดึงดูดสายตาด้วยสีชมพูและแสดงถึงความอบอุ่นของฤดูใบไม้ผลิ และอุโมงค์แสงหลากสีประจำปีที่มีชื่อเสียงระดับโลก

  อาหารค่ำที่โรงแรม

  ที่พัก NAGASHIMA RESORT หรือเทียบเท่า อิสระอาบน้ำแร่แช่ออนเซน

  นะบะนะโนะซาโตะ

  อุโมงค์จะถูกสร้างขึ้นโดยใช้หลอดไฟ 1.2 ล้านหลอด ยาวถึง 200 เมตร ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกๆปี สำหรับผู้ที่ชื่นชอบ ฤดูหนาว illuminations ต้องไม่พลาด ที่จะมาสัมผัสที่นี่

  DAY 04 : ศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 66 ซากุระบานโอบาระ – โครังเค

  อาหารเช้าที่โรงแรม

  นำท่านชมซากุระที่เบ่งบานพร้อมกับใบไม้แดงที่ เมืองโอบาระ (Obara) จังหวัดไอจิ ซึ่งบริเวณนี้จะมี ดอก Shikizakura มากถึง 10,000 ต้น ใครที่พลาดชมดอกซากุระในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สามารถมาดู ดอกซากุระได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ชมงานเทศกาลชมดอกซากุระและใบไม้แดง ที่จะจัดขึ้นตลอด เดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยจะมีร้านอาหารแผงลอยสไตล์ญี่ปุ่นตั้งขายในบริเวณงาน นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การแสดง Obara Kabuki ตลอดจนการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กระดาษญี่ปุ่นและศูนย์ศิลปะ หัตกรรม นอกจากนี้ยังมีต้น Shikizakura ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ถือเป็นสมบัติทางธรรมชาติของจังหวัดไอจิ

  อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

  เดินทางสู่ โครังเค (Korankei) หุบเขาติดภูเขาอิอิโมริ สูง 254 เมตร ใกล้เมืองนาโงย่าขึ้นชื่อว่าเป็นจุด ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งสำหรับชมใบไม้เปลี่ยนสี ในฤดูใบไม้ร่วงของภูมิภาคชุบุ เป็นที่ตั้งของวัดโคจาคุจิ (Kojakuji Temple) รอบๆ วัด เต็มไปด้วยต้นเมเปิ้ลจุดที่สวยที่สุดที่ชมใบไม้สีแดงเหลือง คือเส้นทางริมแม่น้ำโทโมเอะ (Tomoe River) ทิศตะวันตกและทิศใต้ของภูเขาอิอิโมริ มี สะพานไม้ไทเกะสึเคียว (Taigetsukyo Bridge) สะพานสัญลักษณ์ ประจำโครังเค ที่เป็นจุดถ่ายภาพที่งดงามมาก

  สะพานไม้ไทเกะสึเคียว (Taigetsukyo Bridge)

  อาหารค่ำที่ภัตตาคาร ข้าวหน้าปลาไหล หรือเทมปุระ คออาหารญี่ปุ่นหลายคนถึงกับน้ำลายไหล ด้วยความ นุ่มละมุนของเนื้อปลาไหลกับซอสรสเข้มข้นที่ซึมลึกเข้าเนื้อปลา ทานกับข้าวญี่ปุ่นร้อนๆ ทำให้ข้าวหน้าปลาไหลเป็นอาหารโปรดของใครหลายๆคน สำหรับท่านที่ไม่ทานปลาไหล อิ่มอร่อยกับเทมปุระ อาหารญี่ปุ่นยอดนิยม ที่คนชอบของทอดหารับประทานกัน

  ที่พัก NAGOYA TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า

  DAY 05 : เสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ปราสาทอินุยามะ-ช้อปปิ้งซากาเอะ

  อาหารเช้าที่โรงแรม

  นำท่านสู่ ปราสาทอินุยามะ (Inuyama Castle) ตั้งอยู่บนเขาลูกเล็กๆ ริมฝั่งแม่น้ำคิโสะ (Kiso River) ปราสาทที่มีส่วนหอคอยทำจากไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น และยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน หอคอยยอดปราสาทเป็นสัญลักษณ์ของปราสาท และคอยสอดส่องจับตาดูความเคลื่อนไหวของฝ่ายศัตรูได้จากด้านบน จากหอคอยยอดปราสาทสามารถมองลงมาเห็นแม่น้ำและย่านเมืองเก่าได้ทั้งหมด เพลิดเพลินกับทัศนียภาพสวย ๆ สดชื่น สบายตาสบายใจ

  ปราสาทอินุยามะ (Inuyama Castle)
  ปราสาทอินุยามะ (Inuyama Castle)

  อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

  อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านซากาเอะ (Sakae) ย่านการค้าแห่งใหญ่ และทันสมัยที่สุดของนาโกย่า เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ รวมไปถึงร้านแบรนด์เนมมากมายที่มารวมตัวกันอยู่ที่นี่ให้ได้เลือกสรรมากมาย

  อาหารค่ำที่ภัตตาคาร เทปันยากิ อิ่มอร่อยกับเนื้อหรือซีฟู้ด พร้อมกับเชฟมาโชว์ทำท่านได้รับประทานสดๆ ร้อนๆ

  ที่พัก CENTRAIR HOTEL CHUBU INTERNATIONAL AIRPORT หรือเทียบเท่า

  DAY 06 : อาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกกายน 2566 นาโกย่า – กรุงเทพฯ

  อาหารเช้าที่โรงแรม

  นำท่านสู่สนามบินเซ็นแทร์

  11.00 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 645 ( 6.40 ชม.) (Snack, Breakfast )

  15.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

  เดินทางกลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจยิ่ง

  หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

  อัตราค่าบริการ

  • ผู้ใหญ่ (ผู้เดินทาง 10-14 ท่าน) : 113,000.- บาท
  • ผู้ใหญ่ (ผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป) : 96,900.- บาท
  • พักเดี่ยวเพิ่ม : 29,000.- บาท

  หมายเหตุ : ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศสายการบินไทย (TG)
  21 NOV 23 : HBKK-KIX TG672 0815-1545
  25 DEC 23 : NGO-BKK TG645 1100-1540
  ชั้นทัศนาจร : ราคาเริ่มต้น 38,000.- บาท / ชั้นธุรกิจ ราคาเริ่มต้น 84,000.- บาท

  อัตรานี้รวม

  1. ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
  2. มื้ออาหาร ตามที่ระบุในรายการ
  3. นำเที่ยวโดยรถบัสขนาด 45 ที่นั่ง
  4. พร้อมค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ
  5. ค่าภาษีสนามบินและค่าขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น (น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
  6. ประกันกลุ่มอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
   ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท ผู้เอาประกันอายุ 75 ปีขึ้นไป ความคุ้มครองลดลง 50 %
  7. มัคคุเทศก์ชัยทัวร์ 1 ท่าน ดูแลท่านตลอดการเดินทาง

  อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าหนังสือเดินทาง
  • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ กิจกรรมของโรงแรมที่มีการเก็บเงิน อาหาร เครื่องดื่มพิเศษ
  • ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

  ติดต่อ : ซัง / ไปร์ท โทร. 0 2212 8431 ต่อ 123, 124

  จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.
  Line ID: @chaitour / www.chaitour.co.th