สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


  เวียดนาม ซาปา ฮานอย ฮาลองเบย์

  ดินทาง : 30 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567

  ค่าบริการ

  • ผู้ใหญ่ (ไม่ต่ำกว่า 10 ท่าน) : 66,000.- บาท
  • ผู้ใหญ่ (ไม่ต่ำกว่า 15 ท่าน) : 60,000.- บาท
  • พักเดี่ยวเพิ่ม : 19,900.- บาท

  Halong Bay

  ล่องเรือ Paradise Elegance Cruises เรือหรูระดับ 5 ดาวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ไม่เหมือนใครในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

  Sapa

  นั่งกระเช้าชมวิวในม่านหมอกสู่ยอดเขาฟานซิปัน ชมวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวเขาเผ่าม้งที่หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต พักโรงแรม 5 ดาว ใจกลางเมืองซาปา Hôtel de la Coupole MGallery

  Hanoi

  เช็คอินเมืองหลวงของเวียดนาม ถ่ายรูปกับสะพานรัศมีอาทิตย์ ที่วัดเนินหยก นั่งรถซิโคล่ชมเมือง ช้อปปิ้งที่ถนน 36 สาย อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารที่หลากหลาย

  Day 01 : เสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2566 กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลองเบย์

  05.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์การบินไทยสมายล์ เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

  07.45 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน WE 560 (1.50 ชม.) 

  09.35 น. ถึง สนามบินนอยใบ เมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ

  อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

  เดินทางสู่ อ่าวหะล็อง หรือ อ่าวฮาลอง (2 ชม.)

  อ่าวฮาลอง

  อ่าวแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอ่าวตังเกี๋ย จังหวัดกว๋างนิญ ทางตอนเหนือของเวียดนาม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 1994 มีทัศนียภาพงดงามคล้ายๆ อ่าวอาร์-เบอร์ดีนในฮ่องกง  

  ถึงอ่าวฮาลอง นำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้า 2 ชั้น Queen Cable Car ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จุคนได้มากถึง 250 คน / เที่ยว ซึ่งจะนำท่านข้ามทะเลระยะทาง 2,165 เมตร  เชื่อมต่อระหว่างสถานี Ocean station และ Sun station ซึ่งเป็นจุดสูงสุดบนภูเขา Ba Deo ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามของอ่าวฮาลองเบย์ในมุม 360 องศา

  อาหารค่ำที่ภัตตาคาร  Phu’o’ng Nam (เมนู Deluxe Seafood)

  ที่พัก : WYNDHAM LEGEND HALONG HOTEL (Deluxe Ocean view room) หรือเทียบเท่า

  Day 02 : เสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2566 กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลองเบย์

  อาหารเช้าที่โรงแรม

  09.30 น. เดินทางเข้าสู่เมืองฮาลอง เพื่อเข้าชม พิพิธภัณฑ์กว๋างนิง (Ba’o tàng Quàng Ninh) หรือ Quàng Ninh Museum ภายในพิพิธภัณฑ์จะเป็นการจัดแสดงข้อมูลทางธรณีสัณฐานวิทยา พืชและสัตว์ ที่พบในพื้นที่ประวัติศาสตร์ของเมือง ข้าวของเครื่องใช้สมัยสงครามเวียดนาม และวิถีชีวิตคนเวียดนาม โดยไฮไลท์ของที่นี่อยู่บนชั้น 3 ที่มีการจำลองเหมืองถ่านหินมาไว้ในตัวพิพิธภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงประวัติ และข้าวของเครื่องใช้ของลุงโฮด้วย

  พิพิธภัณฑ์กว๋างนิง

  เป็นสถานที่ที่รวบรวมและนำเสนอข้อมูลในท้องถิ่นได้อย่างน่าสนใจ ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นสีดำทั้งหมดเพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของเมืองแห่งถ่านหิน

  11.00 น. เดินทางสู่ท่าเรือ Paradise Elegance Cruises (7 กม.)

  12.15 น. นำท่านลง เรือ Paradise Elegance Cruises เรือหรูระดับ 5 ดาว ชมความงามของ อ่าวฮาลองเบย์ (Halong Bay) ซึ่งได้รับการยกย่อง ให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1994 และเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องอินโดจีน (Indochine) มีเนื้อที่ประมาณ 4,000 ตารางเมตร ชมเกาะน้อยใหญ่ที่มีรูปร่างแปลกตาสวยงามกว่า 3,000 เกาะ

  เรือ Paradise Elegance Cruises
  เรือ Paradise Elegance Cruises เรือหรูระดับ 5 ดาว

  12.30 น. ฟังบรรยายเกี่ยวกับรายละเอียดของเรือ

  13.30 น. – 14.30 น. อาหารกลางวันบนเรือ (บุฟเฟ่ต์) ที่ห้องอาหาร Le Marin

  เรือออกเดินทางผ่านเกาะน้อยใหญ่ในอ่าวฮาลอง

  14.30 น. – 15.30 น. เยี่ยมชม ฟาร์มหอยมุก Tung Sau ท่านจะได้ทราบกระบวนการเลี้ยงหอยมุก

  15.45 น. – 16.45 น. นำท่านขึ้น เกาะ Ti tov Island สนุกสนานกับการว่ายน้ำ หรือเดินป่า

  เกาะ Ti tov Island
  เกาะ Ti tov Island

  17.15 น. – 19.00 น. เมื่อพระอาทิตย์ตกดิน Paradise Elegance จะทอดสมอข้ามคืนเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเพลิดเพลินกับชั่วโมงแห่งความสุข (ซื้อเครื่องดื่ม 1 แถม 1 เวลา 17.30 น. – 18.30 น.) พร้อมชมการแสดงดนตรีสดจากวงดนตรีฟิลิปปินส์ที่ L’Odyssée ลานอาบแดดหรือเปียโนเลานจ์

  19.00 น. – 22.00 น. อาหารค่ำที่ห้องอาหาร Le Marin โดยเชฟระดับ Michelin Star (4 Course)

  20.30 น. – 23.00 น. หลังอาหารค่ำร่วมตกปลาหมึก หรือ พักผ่อนตามอัธยาศัย

  ห้องพักทุกท่านคือ ห้อง Executive Balcony 25 SQM.

  Day 03 : จันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 ฮาลองเบย์ – ฮานอย

  06.30 น. เพิ่มพลังสำหรับวันใหม่ด้วยการ รำไทเก็กที่ L’Odyssée Sundeck

  07.00 น. เพลิดเพลินกับอาหารเช้ามื้อเบาพร้อมขนมอบสดใหม่ กาแฟ และชาที่ห้องอาหาร ห้องอาหาร Le Marin

  07.45 น. – 08.45 น. นำท่านขึ้นสู่ Hang Sung Sot Caves (ถ้ำตกตะลึง)

  ถ้ำตกตะลึง

  เป็นถ้ำขนาดใหญ่มาก มีหินงอกหินย้อยจำนวนมากที่มีรูปทรงต่าง ๆ แล้วแต่มุมมองแต่ละท่าน รับรองสวยแน่นอน เพราะได้จดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกเรียบร้อยแล้ว

  08.50 น. – 09.50 น. อาหารเช้าที่ห้องอาหาร Le Marin ล่องเรือผ่าน Thien Cung, ถ้ำ Dau Go และเกาะไก่ชน

  09.40 น. – 10.15 น. หลังอาหารเช้า เช็คเอาท์คืนกุญแจห้องได้ที่บริเวณแผนกต้อนรับ จากนั้นอาจเพลิดเพลิน ไปกับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ที่ Piano Lounge หรือบนพื้นที่อาบแดดพร้อมชมทัศนียภาพของอ่าวฮาลอง

  10.15 น. – 10.30 น. นำท่านขึ้นจากเรือ จากนั้นเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองฮานอย (2 ชม.)

  อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

  ชม วัดเนินหยก หรือ วัดหง็อกเซิน (Ngoc Son)

  วัดเนินหยก

  โดยการข้ามสะพานโค้งสีแดงสดชื่อว่า เทฮุก หรือ สะพานรัศมีอาทิตย์ บนเนินปลายสะพานเป็นที่ตั้งของเสาหินรูปแปรงกับขวดหมึก จารึกเป็นอักษรภาษาจีนสามตัว แปลว่า “จารึกบนฟ้าคราม” ซึ่งเป็นวัดที่ชาวเวียดนามให้ความเคารพและศรัทธามาก

  ชม ทะเลสาบฮวงเกี๋ยม (Honakiem Lake) หรือ สระคืนดาบ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจกลางเมืองฮานอย และชมเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ที่มีความเกี่ยวข้องกับสระคืนดาบ

  ทะเลสาบฮวงเกี๋ยม (Honakiem Lake)

  นำท่าน นั่งรถซิโคล่ หรือ รถสามล้อถีบ ชมย่านเมืองเก่าฮานอยที่เรียกว่า “โอลด์ควอเตอร์” ซึ่งเป็นย่านที่ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตในแบบดั้งเดิมของคนเวียดนาม มีทั้งโรงแรม เกสต์เฮ้าส์ และร้านค้ามากมาย

  นำท่าน ช้อปปิ้งที่ถนน 36 สาย ย่านโบราณที่มีชื่อเสียงทางงานหัตถกรรมและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุด ของกรุงฮานอย

  อาหารค่ำที่ภัตตาคาร Maison Vie (อาหารฝรั่งเศส) **พิเศษ เมนูหอย Escargot **

  ที่พัก INTERCONTINENTAL HANOI WESTLAKE, AN IHG HOTEL (5*) หรือเทียบเท่า

  Day 04 : อังคารที่ 2 มกราคม 2567 ฮานอย – ลาวไก – ซาปา

  อาหารเช้าที่โรงแรม

  เดินทางสู่ จังหวัดลาวไก (Lao Cai) (4 ชม.) ซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาหว่างเหลียนเซิน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่งดงามด้วยเทือกเขาและไร่นาขั้นบันได

  อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

  จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา (Sapa) ( 30 กม. / 1 ชม.) เดิมเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศส เมื่อครั้งที่ปกครองเวียดนาม ตั้งแต่ปี ค.ศ.1922 ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมาก

  ชม ตลาดเมืองซาปา (Love Market) ชมสินค้าท้องถิ่นจากหลายชนเผ่าที่ได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่ตลาดแห่งนี้ และที่สำคัญแต่ละชนเผ่าแต่งกายด้วยเสื้อผ้าประจำเผ่าจึงทำเกิดสีสันสวยงาม

  อาหารค่ำที่ภัตตาคาร Le Sapa (เมนูชาบูปลาแซลมอน)

  ที่พัก DE LA COUPOLE – M GALLERY SAPA HOTEL (5*) (พัก 2 คืน) หรือเทียบเท่า

  Day 05 : พุธที่ 3 มกราคม 2567 หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – ภูเขาฟานซิปัน

  อาหารเช้าที่โรงแรม

  นำท่านชม หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village)

  หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต

  เป็นหมู่บ้านของชาวเผ่าม้ง ซึ่งอพยพมาจากประเทศจีน เมื่อ 300 ปีก่อน มีเครื่องแต่งกายที่ใช้โทนสีน้ำเงินและสีดำ ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบเดิมๆ ของชาวเขาเหล่านี้ ชมไร่นาและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ เสื้อผ้าทอ เครื่องประดับที่ทำด้วยเงิน เป็นต้น

  อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่าน นั่งรถรางไฟฟ้า สู่สถานีกระเช้าฟานซิปัน (Fansipan Mt.) จากนั้นนั่งกระเช้า (12 – 18 ท่าน) สู่ ยอดเขาฟานซิปัน ซึ่งมีความสูงถึง 3,143 เมตร นับว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดของเวียดนามและอินโดจีน ใช้เวลานั่งกระเช้าประมาณ 20 นาที ระหว่างทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองซาปา นาขั้นบันไดแบบ 360 องศา สมควรแก่เวลานำท่านกลับลงมาขึ้นรถโค้ชปรับอากาศคันเดิม

  อาหารค่ำที่ภัตตาคาร

  อาหารเช้าที่โรงแรม

  ให้ท่านดื่มด่ำกับวิวเมืองซาปา ณ ที่พัก

  10.00 น. เช็คเอาท์ออกจากที่พัก

  อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

  เดินทางกลับสู่ฮานอย (5 ชม.)

  อาหารค่ำ บริการเฝอร้อน ๆ

  อาหารเวียดนาม "เฝอ"
  อาหารเวียดนาม “เฝอ”

  นำท่านเดินทางสู่สนามบินนอยใบ

  20.45 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน WE 565 (1.50 ชม.)

  22.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

  เดินทางกลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจยิ่ง

  หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

  อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ)

  • ผู้ใหญ่ (ไม่ต่ำกว่า 10 ท่าน) : 66,000.- บาท
  • ผู้ใหญ่ (ไม่ต่ำกว่า 15 ท่าน) : 60,000.- บาท
  • พักเดี่ยวเพิ่ม : 19,900.- บาท

  หมายเหตุ ไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศสายการไทยสมายด์ (WE)
  30 ธ.ค. 66 : WE560 BKK – HAN 07.45-09.35
  04 ม.ค. 67 : WE565 HAN – BKK 20.40-22.30
  ชั้นทัศนาจร เริ่มต้นที่ 12,400.- บาท / ชั้น Premium Economy เริ่มต้นที่ 22,000.- บาท

  อัตรานี้รวม

  1. ที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)       
  2. อาหารจัดเลี้ยงทุกมื้อตามรายการ
  3. น้ำดื่ม และของว่างตลอดการเดินทาง
  4. นำเที่ยวโดยรถโค้ชปรับอากาศ
  5. ภาษีสนามบิน และค่าขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น (น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
  6. ทุนประกันอุบัติเหตุท่านละ 1,000,000 บาท/ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 16 ปี หรือมากกว่า 75 ปี  ความคุ้มครอง 50% จากวงเงินข้างต้น
  7. ทิปไกด์ และพนักงานขับรถ
  8. มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย และผู้นำทัวร์จากชัยทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง

  อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าหนังสือเดินทาง
  • ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-ฮานอย-กรุงเทพฯ ราคาเริ่มต้น 9,500.- บาท
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และมินิบาร์ ฯลฯ

  ติดต่อ : ซัง / ไปร์ท โทร. 0 2212 8431 ต่อ 123, 124

  จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.
  Line ID: @chaitour / www.chaitour.co.th