สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


  ไหหลำ ต้าตงไห่ เมืองจีน

  ไหหลำ ต้าตงไห่ ฮาวายเมืองจีน

  เดินทาง : 21-25 ธันวาคม 2566

  ค่าบริการ

  ราคาเริ่มต้น : 48,000.- บาท

  หาดต้าตงไห่

  เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง ได้รับสมญานามว่า “ฮาวายของจีน”

  หาดหยก

  นั่งเรือชมที่งดงาม หาดทรายธรรมชาติ ที่มีความยาวเพียง 8.5 กม.

  ชายหาดซานย่าเบย์ (Sanya Bay)

  อ่าวซานย่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญของไหหลำ

  วัดหนานซาน

  เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเกาะไห่หนาน จากประวัติความเป็นมาอันเก่าแก่ยาวนานและศักดิ์สิทธิ์ จนมีคนเปรียบเปรย “วัดหนานซาน” ว่า “อายุยืนเท่าเขาหนานซาน”

  DAY 01 : อังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 กรุงเทพฯ – เดลี

  08.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไห่หนาน แอร์ไลน์ (ROW Q)

  เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยอำนวยความสะดวก

  11.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไห่หนาน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HU 7940 (2.25 ชม./ Lunch) 

  14.40 น. ถึงสนามบินไหโข่วเม่ยหลัน (เมืองไหโช่ว) มณฑลไหหนาน (เกาะไหหลำ) สาธารณรัฐประชาชนจีน

  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

  เกาะไหหลำ เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศจีน รองมาจากเกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศจีน นำท่านชมทิวทัศน์ ถนนโบราณฉีโหลว (Qilou old street) ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาปัตยกรรมฉีโหลวขนาดใหญ่และสภาพดีที่สุดในจีน

  อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินฉีโหลว มีสินค้ามากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อฝากคนทางบ้าน

  อาหารค่ำที่ภัตตาคาร

  ที่พัก : Hilton Hotel Haikou หรือเทียบเท่า

  DAY 02 : ศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เมืองไหโข่ว – ซานย่า

  อาหารเช้าที่โรงแรม

  เดินทางสู่ เมืองฉงไห่ (2 ชม.) จากนั้นนำท่านเข้าชม ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย อาคารที่ใช้ต้อนรับและเป็นศูนย์จัดการประชุม ผู้นำเอเชีย ในปี ค.ศ.2002 จากนั้นนั่งเรือชมที่งดงามของ หาดหยก หาดทรายธรรมชาติ ที่มีความยาวเพียง 8.5 กม. และมีความกว้างเพียง 10 – 500ม. เป็นจุดตัดระหว่างทะเลจีนใต้ และแม่น้ำ 3สาย อัน ได้แก่ Wanquan, Jiuqu และ Longgun ที่ไหลมารวมกันก่อนไหลลงสู่ทะเล

  อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองซานย่า (1.5 ชม.) ตั้งอยู่ทางใต้สุดของมณฑลไห่หนาน เป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเล ที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนเพียงแห่งเดียวของประเทศจีน ตัวเมืองซานย่ามีสภาพแวดล้อมแสนวิเศษ ทิวทัศน์ธรรมชาติ ของเมืองประกอบด้วยภูเขา ทะเลและแม่น้ำ เมืองซานย่าได้รวบรวม 10 ทรัพยากรการท่องเที่ยว ซึ่งได้แก่ แสงแดด ทะเล หาดทราย อากาศ ป่าไม้ น้ำพุร้อน เป็นต้น

  นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง อนุสรณ์ความรักอันโรแมนติกสร้างขั้นเพื่อนิทานที่เล่ากันอยู่เรื่องความรักของกวางสาวกับหนุ่มเผ่าหลี ระหว่างทางเดินผ่านชมแกะสลักหิน Totem สามารถถ่ายรูปคู่ที่หน้าผาที่แกะสลักคำว่า “รัก” ซึ่งเป็นตัวหนังสือสีแดง และถือได้ว่าเขากวางเหลียงหลังซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สูงสุดของ เมืองซานย่า (บริการท่านโดยรถแบตเตอร์รี่)

  นำท่านชม หาดต้าตงไห่ เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง ได้รับสมญานามว่า “ฮาวายของจีน” และได้รับความนิยมสำหรับการดำน้ำ กีฬาชายหาด การว่ายน้ำและการอาบแดด และมีจัตุรัสช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ที่เต็มไปด้วยร้านค้า แหล่งบันเทิง ถือว่าเป็นหนึ่งในความนิยมมากที่สุดในเมืองซานย่า ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองซานย่า เป็นอ่าวที่มีหาดทรายขาวสะอาดสวยงาม

  อาหารค่ำที่ภัตตาคาร

  ที่พัก Pullman Oceanview Sanya Bay Resort & Spa หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

  ตั้งอยู่บน ชายหาดซานย่าเบย์ (Sanya Bay) อ่าวซานย่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญของไหหลำ รายล้อมไปด้วยต้นมะพร้าวที่สวยงาม ซึ่งมีพันธุ์ไม้แปลกตา เช่น สาคู มาดากัสการ์ และปาล์มน้ำมัน น้ำในอ่าวนั้นใสสะอาด และด้านล่างเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ ดังนั้น อ่าวซานย่าจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการดำน้ำ เล่นพาราเซลลิ่ง และพายเรือคายัค ร้านขายของที่ระลึก

  DAY 03 : เสาร์ที่ 23 ธันวามคม 2566 ซานย่า

  อาหารเช้าที่โรงแรม

  นำท่านเข้าชม วัดหนานซาน โครงการสวนพุทธธรรมที่ยิ่งใหญ่ตั้งอยู่บริเวณ ทางทิศตะวันตกของเขาหนานซาน เมืองซานย่า มีพื้นที่กว่า 40,000 ตารางเมตร ล้อมรอบภูเขาหนานซานที่มีความสูงถึง 500 กว่าเมตร ใช้งบประมาณในการสร้างกว่า 6,000 ล้านหยวน และถือว่าพื้นที่แห่งนี้ตรงตามลักษณะฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด คือ ด้านหน้าติดทะเลและด้านหลัง (บริการรถแบตเตอร์รี่)

  วัดหนานซาน

  เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเกาะไห่หนาน จากประวัติความเป็นมาอันเก่าแก่ยาวนานและศักดิ์สิทธิ์ จนมีคนเปรียบเปรย “วัดหนานซาน” ว่า “อายุยืนเท่าเขาหนานซาน”

  อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

  นำท่านสู่ เทียนหยาไหเจี่ยว แดนไกลสุดหล้าที่เส้นขอบฟ้า จรดกับชายทะเล จุดเกือบใต้สุดของแผ่นดินจีน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะไหหลำจนมีคำกล่าวว่าถ้าท่านไม่มาเทียนหยาไหเจี่ยว ท่านยังมาไม่ถึงเกาะไหหลำ ให้ท่านได้นั่งรถรางสัมผัสกับความงามของหาดทราย ท้องทะเล และสายลม ท่านจะได้รับกลิ่นไอของอากาศบริสุทธิ์ของภูเขาเขียว น้ำทะเลใส และหาดทรายที่ขาวสะอาด

  นำท่านกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ดื่มดำบรรยากาศ ริมหาด อิสระให้ท่านได้เล่นน้ำ อาบแดด ถ่ายรูป

  อาหารค่ำที่ภัตตาคาร

  หลังอาหาร นำท่าน ดูโชว์ Romance Show ที่ ซานย่า Sanya Qian Gu Qing Show เป็นโชว์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองซานย่า ในแต่ละฉากของโชว์นี้ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับความอลังการที่ผู้จัดได้นำเสนอออกมาให้ท่านชม รับรองได้ว่าไม่เคยชมที่ไหนมาก่อน และโชว์ถึงความเป็นมาของอนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง ซึ่งเป็นอนุสรณ์ความรักอันแสนโรแมนติกระหว่างกวางสาวและหนุ่มเผ่าหลี

  DAY 04 : อาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 ซานย่า – เมืองไหโข่ว

  อาหารเช้าที่โรงแรม

  อิสระตามอัธยาศัย พักผ่อนในโรงแรม

  อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

  14.33 น. เดินทางกลับสู่ เมืองไหโข่ว โดยรถไฟความเร็วสูงชั้นหนึ่ง ขบวนที่ D7466 (1.30 ชม.)

  อาหารค่ำที่ภัตตาคาร (เมนูพิเศษที่ขึ้นชื่อของไหหลำ ไก่ไหหลำ ปูท้องถิ่นนึ่ง เป็ดพะโล้ เนื้อแกะตงซาน)

  ที่พัก Renaissance Haikou Hotel หรือเทียบเท่า

  DAY 05 : จันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เมืองไหโข่ว – กรุงเทพฯ

  นำท่านสู่สนามบิน

  08.40 น. เดินทางโดยเที่ยวบิน HU 7939 (2.40 ชม. / Breakfast)

  10.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

  เดินทางกลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจยิ่ง

  หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

  อัตราค่าบริการ

  • ผู้ใหญ่ (10 ท่านขึ้นไป) : 48,000.- บาท
  • ผู้ใหญ่ (15 ท่านขึ้นไป) : 45,000.- บาท
  • ผู้ใหญ่ (20 ท่านขึ้นไป) : 43,000.- บาท
  • พักเดี่ยวเพิ่ม : 11,000.- บาท

  หมายเหตุ : ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศสายการบินไทย (TG)
  21 DEC 23 : HU7940 BKK/HAK 11.15-14.40
  25 DEC 23 : HU7939 HAK/BKK 08.40-10.20
  ชั้นทัศนาจร : เริ่มต้นที่ 13,000.- บาท / ชั้นธุรกิจ เริ่มต้นที่ 41,000.- บาท

  อัตรานี้รวม

  1. ตั๋วรถไฟ ซานย่า-ไหโข่ว (ชั้นหนึ่ง)
  2. ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
  3. อาหารจัดเลี้ยงตามระบุในรายการ
  4. ค่าพาหนะนำเที่ยวโดยรถบัส สำหรับคณะเดินทาง 15 ท่าน รถขนาด 37 ที่นั่ง ปรับอากาศ / ค่าพาหนะนำเที่ยวโดยรถบัส สำหรับคณะเดินทาง 20 ท่าน รถขนาด 45 ที่นั่ง ปรับอากาศ พร้อมค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตลอดรายการ
  5. ประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินท่านละ  2,000,000 บาท 
  6. มัคคุเทศก์จากชัยทัวร์ 1 ท่าน และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นชาวอินเดีย 1 ท่าน ดูแลตลอดการเดินทาง
  7. ค่าทิปพนักงานขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

  อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าหนังสือเดินทาง
  • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศสายการบิน ไห่หนาน แอร์ไลน์ (HU)
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ กิจกรรมของโรงแรมที่มีการเก็บเงิน อาหาร เครื่องดื่มพิเศษ
  • ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

  ติดต่อ : ซัง / ไปร์ท โทร. 0 2212 8431 ต่อ 123, 124

  จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.
  Line ID: @chaitour / www.chaitour.co.th