สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


    พฤศจิกายน 2566

    ซากุระบานที่โอบาระ โอซากา นาโกย่า

    21 - 26 พฤศจิกายน 2566

    เดินทาง : อังคารที่ 21 – อาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 66 2566 พลาดไม่ได้ ! กับซากุระสีชมพูบานสลับกับใบไม้สีส้มปนแดงที่โอบาระ ตื่นตากับใบไม้หลากหลายสีของหุบเขาโครังเค 1 ใน 100 ของญี่ปุ่น เพลิดเพลินกับสีสันของใบไม้ ณ วัดนันเซ็นจิ และวัดโทฟุคุจิ ที่มีชื่อเสียงในการชมใบไม้แดงในฤดูใบไม้ร่วง เดินเล่นหุบเขาเมเปิ้ลของศาลเจ้าโอยาดะ ชมปราสาทอินุยามะทำจากไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น พร้อมประทับใจกับสวนประดับไฟและอุโมงค์แสงหลากสี ระดับโลกของสวนนะบะนะโนะซาโตะ DAY 01 : อังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 กรุงเทพฯ – โอซาก้า 06.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์การบินไทย (ROW D) เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยอำนวยความสะดวก 08.15 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 672 (5.55 ชม.) (Breakfast, snack) 15.45 น. ถึงสนามบินคันไซ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร อาหารค่ำที่ภัตตาคาร ที่พัก NIKKO KANSAI HOTEL หรือเทียบเท่า DAY 02 : พุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 วัดบิชามอนโด – วัดโทฟุคุจิ อาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางสู่ เมืองเกียวโต เมืองหลวงของญี่ปุ่นในอดีต มีการเปลี่ยนแปลงเมืองหลวงมาหลายครั้ง มีอายุร่วม ร้อยกว่าปี มีมนต์ขลังของขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมโบราณเอาไว้ได้ดีกว่าเมืองใดๆในโลก นำท่านสู่ วัดบิชามอนโด (Bishamon-do Temple) เป็นวัดในนิกายเทนได (Tendi) ที่มีประวัติศาสตร์ มายาวนาน และยังมีความสำคัญกับราชวงศ์ด้วย เชื่อกันว่าจะทำให้การค้าขายเจริญรุ่งเรืองและครอบครัว มีความสุขปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ ตั้งอยู่บนเนินเขาในแถบยามาชินะ วัดบิชามอนโด มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในเรื่องความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสี เส้นทางเดินจะปกคลุมไปด้วยใบเมเปิ้ลสีแดงยาวตลอด 2 ข้างทาง ทำให้ดูเหมือนเป็นอุโมงค์ต้นไม้เปลี่ยนสี นอกจากใบไม้เปลี่ยนสีแล้วก็ยังเป็นจุดชมซากุระอีกด้วย อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร เดินทางสู่ วัดโทฟุคุจิ (Tofukuji Temple) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1236 โดยตระกูลฟูจิวาระ (Fujiwara clan) เป็นวัดเซ็นขนาดใหญ่มีชื่อเสียงในการชมใบไม้แดงในฤดูใบไม้ร่วง ชื่อของวัดมีความสัมพันธ์กับวัด 2 แห่ง ในนารา(Nara) คือ วัดโทไดจิ และวัดโทฟุกุจิ จุดที่นิยมที่สุดคือ สะพานซุเทนเคียว (Tsutenkyo Bridge) สะพานซุเทนเคียว ใบไม้เมเปิ้ลจะปกคลุมสะพานยาวถึง 100 เมตร มีความงดงามมากที่สุดประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน รวมถึงอาคารที่ใหญ่ที่สุดด้วย นอกจากการชมใบไม้เปลี่ยนสีแล้ว อยากจะแนะนำสวนแบบญี่ปุ่นอันงดงามที่ขึ้นชื่อของวัดแห่งนี้ อาหารค่ำที่ภัตตาคาร เมนูปูยักษ์ฮอกไกโด นำมาสร้างสรร ในหลากหลายรูปแบบ อาหารคอร์สปูไคเซกิ รวมทั้ง ปูย่าง ข้าวปั้นปู ซาเซมิปู ชาบูปู หรือสุกี้ยากี้ปู อิ่มอร่อยกับเมนูปูหลากหลายชนิด ที่พัก NEW MIYAKO KYOTO HOTEL หรือเทียบเท่า DAY 03 : พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 66 วัดนันเซ็นจิ – นะบะนะโนะซาโตะ อาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ วัดนันเซ็นจิ (Nanzenji Temple) เป็นวัดที่เงียบสงบตามแบบเซน ตั้งอยู่กลางป่าสน บริเวณตีนเขาไดมอนจิยามะ (Daimonjiyama) สร้างในสมัยเฮอัน ในอดีตวัดแห่งนี้เป็นวังที่ประทับของจักรพรรดิคาเมยามะ (Kameyama) ในช่วงหลังจากที่ทรงสละราชสมบัติด้วยความเลื่อมใสและศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนา พระองค์ทรงยกวังแห่งนี้ให้สร้างเป็นวัดนันเซนจิ เมื่อปี ค.ศ. 1291 วัดนันเซ็นจิ เป็นหนึ่งในห้าวัดเซนที่สวยที่สุดของเกียวโต ประกอบด้วยวิหารใหญ่หนึ่งหลัง และวิหารเล็ก 12 หลัง แต่เปิดให้ชมเพียง 4 หลัง อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร เดินทางสู่ นะบะนะโนะซาโตะ (Nabana no sato) ในมิเอะ ชมสวนประดับไฟในช่วงฤดูหนาวประจำปีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ  มีอุโมงค์แสงซากุระที่ดึงดูดสายตาด้วยสีชมพูและแสดงถึงความอบอุ่นของฤดูใบไม้ผลิ และอุโมงค์แสงหลากสีประจำปีที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาหารค่ำที่โรงแรม ที่พัก NAGASHIMA RESORT หรือเทียบเท่า อิสระอาบน้ำแร่แช่ออนเซน นะบะนะโนะซาโตะ […]