สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


  เอเชีย

  สอบถามเพิ่มเติม

  โทร.  0-2212-8431

  เหมียว #122  ซัง #123  ไปร์ท #124

  E-mail  :  outbound@chaitour.co.th

  โทร.  0-2212-8431

  เหมียว #122  ซัง #123  ไปร์ท #124

  E-mail  :  outbound@chaitour.co.th

  สิงหาคม

  มาเลเซีย มะละกา คาเมรอนไอร์แลนด์

  8 - 11 สิงหาคม 2563

  มะละกา แหล่งมรดกในเอเชียที่ไม่เหมือนใคร
  คาเมรอนไฮแลนด์ สถานที่พักผ่อนสุดโรแมนติก
  ปุตราจายา จัตุรัสดัชต์สแควร์ โบสถ์เซนต์พอล จัตุรัสเมอร์เดก้า พระราชวังแห่งชาติอิสตาน่า