สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


  ร่วมงานกับเรา

  • รับสมัคร Outbound Tour Sales
  • รับสมัคร Tour Operation

  รับสมัคร Outbound Tour Sales

  รับสมัคร Outbound Tour Sales 1 ตำแหน่ง

   

  รายละเอียดงาน

  1.นำเสนอผลิตภัณฑ์ทัวร์ต่างประเทศของบริษัท

  2.จัดทำรายละเอียดการเดินทางสำหรับลูกค้า และเอกสารต่างๆ เพื่อยื่นวีซ่า

   

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1.มีประสบการณ์ทำงานในบริษัททัวร์ แผนก Outbound Tour อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

  2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป / เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 25-40 ปี /บุคลิกภาพดี

  3.มีความรู้ด้านข้อมูลท่องเที่ยว / ตั๋วเครื่องบิน

  4.มีความรู้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

  5.มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft office และมีประสบการณ์ด้านโซเชียลมีเดีย Facebook , Line official

  6.มีใจรักในงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

  7.สามารถทำงานตามวันและเวลาจำเป็นของงานบริการด้านการท่องเที่ยวได้

   

  สนใจติดต่อสอบถามและนัดสัมภาษณ์ 02-212-8431 ต่อ 131 คุณสอง หรือ ต่อ 123 คุณซัง

   

  รับสมัคร Tour Operation

  รับสมัคร Tour Operation 1 ตำแหน่ง

   

  รายละเอียดงาน

  1.จัดทำเส้นทางการเดินทางตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมคำนวนราคา

  2.นำเสนอแผนท่องเที่ยว

  3.ประสานงานส่วนโรงแรม ห้องพัก ตั๋วเครื่องบิน ร้านอาหาร และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  4.ประสานงานกับ Land Operator และ Suppliers ที่เกี่ยวข้อง

  5.ประสานงานกับมัคคุเทศก์เกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมด พร้อมรวบรวม contact ทั้งหมดให้แก่หัวหน้าทัวร์

  6.ออกทัวร์หรือตามทัวร์

  7.ส่งกรุ๊ปในวันออกเดินทาง (สนามบินสุวรรณภูมิ)

  8.จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจและรวบรวมทำสรุปผล

   

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1.มีประสบการณ์ทำงานในบริษัททัวร์ แผนก Outbound Tour อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

  2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป / เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 25-40 ปี / บุคลิกภาพดี

  3.มีความรู้ด้านข้อมูลท่องเที่ยว / ตั๋วเครื่องบิน /แลนด์โอเปอร์เรเตอร์เป็นอย่างดี

  4.มีความรับผิดชอบสูง ขยันซื่อสัตย์ มีน้ำใจ และรักงานบริการ

  5.มีไหวพริบในการพูดจาและแก้ปัญหาเรื่องงานและทีมงานได้ดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

  6.มีความรู้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

  7.มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft office, PDF, Presentation ได้

  8.สามารถทำงานตามวันและเวลาจำเป็นของงานบริการด้านการท่องเที่ยวได้

   

  สนใจติดต่อสอบถามและนัดสัมภาษณ์ 02-212-8431 ต่อ 131 คุณสอง

  หรือ add line @Chaitour เพื่อติดต่อสอบถาม