สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


  สอบถามเพิ่มเติม

  อเมริกากลาง

  แกรนด์เม็กซิโก – คิวบา

  24 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2563

  ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการเยือนดินแดนแห่งอารยธรรมชนเผ่ามายา
  เม็กซิโกซิตี้ เมืองหลวงของเม็กซิโกที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปอเมริกากลาง
  ขึ้นบอลลูนชมทิวทัศน์แบบพาโนรามาของนครโบราณเทโอทิฮัวคานที่มีอายุมากกว่า2,000ปี
  ล่องเรือยอร์ชโบนันซา ชมความงามของอคาปุลโก เมืองตากอากาศยอดนิยมของมหาเศรษฐีทั่วโลก
  ชมปิรามิดแห่งเมืองโบราณชิเชนอิทซา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่
  ฮาวานา นั่งรถเปิดประทุนชมเมืองที่ยังคงเสน่ห์วัฒนธรรมยุคอาณานิคมสเปนและวิถีชีวิตอัฟริกันคิวบา
  เซียนฟูเอโกส เมืองที่สร้างขึ้นในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส โดดเด่นในด้านศิลปะนีโอคลาสสิกและการวางผังเมืองที่ดีเยี่ยม