สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


    สอบถามเพิ่มเติม

    ไอซ์แลนด์

    ไอซ์แลนด์ แสงเหนือ Aurora

    8 - 15 พฤศจิกายน 2562

    ไอซ์แลนด์ … ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าไปเยือน ด้วยภูมิประเทศเฉพาะตัวของประเทศที่มีธรรมชาติอันงดงามเต็มไปด้วย ธารน้ำแข็ง ภูเขาน้ำแข็ง น้ำพุร้อน และภูเขาไฟ นอกจากนี้ไอซ์แลนด์ยังมีอากาศที่บริสุทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชัยทัวร์ขอนำท่านไปสัมผัสฤดูหนาวที่ไอซ์แลนด์ พร้อมเปิดประสบการณ์ชมแสงเหนือในยามค่ำคืน