สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


  สอบถามเพิ่มเติม

  เคนย่า

  ซาฟารีที่แทนซาเนีย เคนย่า

  27 สิงหาคม - 5 กันยายน 2563

  เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่า “โกรงโงโร” ที่มีแอ่งน้ำมหึมา เกิดจากการทรุดตัวของภูเขาไฟ
  อุทยานแห่งชาติ “เซเรนเกติ” อุดมไปด้วยสัตว์น้อยใหญ่หลากหลายสายพันธุ์ ได้ขึ้นมรดกโลก
  อุทยานแห่งชาติ “แอมโบเซอลี” งดงามด้วยฉากหลังของภูเขาคิรีมันจาโร
  อุทยานแห่งชาติ “มาไซมารา” ราชาแห่งทุ่งหญ้าสะวันนาของอัฟริกา
  พักหรู หลับสบาย ทานอาหารอร่อย ในที่พักแบบคลาสสิค
  *พิเศษ* เพียง 10 ท่านออกเดินทาง
  บินภายใน 3 เที่ยวบิน ย่นระยะเวลาเดินทาง ไม่ต้องเหนื่อยกับการนั่งรถยาวหลายชั่วโมง