สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


    สอบถามเพิ่มเติม

    นอร์เวย์

    แสงเหนือ เซนญา โลโฟเทน

    27 มีนาคม - 4 เมษายน 2567

    เดินทาง : 27 มี.ค. – 4 เม.ย. 67 (9 วัน) หมู่เกาะโลโฟเทนและเกาะเซนญา เป็นหนึ่งในดินแดนที่ชาวไวกิ้งอาศัยอยู่ในอดีต และเป็นแหล่งประมงสำคัญของนอร์เวย์ จุดเด่นของหมู่เกาะแห่งนี้คือผืนน้ำ ผืนฟ้า ภูเขาสูงสลับซับซ้อนสุดแสนสวยงาม และเมืองที่เงียบสงบอิงแอบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ บรรยากาศงดงามชวนฝัน พร้อมทั้งชม แสงเหนือ (Northern Light) ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสุดอลังการและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก Day 01 : พุธที่ 27 มีนาคม 2567 กรุงเทพฯ 21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย (Business Row A / Economy Row H/J) เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยอำนวยความสะดวก 23.40 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 920 (12.15 ชม.) Day 02 : พฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 แฟรงค์เฟิร์ท – ทรอมโซ 05.55 น. ถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ท ผ่านพิธีการตรวจตนเข้าเมือง พักเปลี่ยนอิริยาบถและเปลี่ยนเครื่อง 10.10 น. ออกเดินทางโดยสายการบินลุฟธันซา เที่ยวบินที่ LH 870 (3.30 ชม.) 13.40 น. ถึงสนามบินเมืองทรอมโซ (Tromso) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตอาร์กติกเซอร์เคิลอีกด้วย ผ่านด่านศุลกากร ชมพิพิธภัณฑ์ขั้วโลก (Polar Museum) อีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในอาคารไม้สีแดง มีลักษณะคล้ายๆ กับโกดังเก็บของตั้งอยู่บนท่าเทียบเรือ เป็นอีกหนึ่งอาคารแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศนอร์เวย์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ 1830 ภายในมี การจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของภูมิภาค การสำรวจขั้วโลก รวมไปถึงพื้นที่ในแถบอาร์กติก นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเกี่ยวกับการล่าสัตว์ในเขตอาร์กติก ซึ่งได้แก่ หมีขั้วโลก และสิงโตทะเล จากนั้นนำท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ทรอมโซ (Fjellheisen) ชมวิวของเมืองแบบ 360 องศา ซึ่งพลาดไม่ได้เลยเมื่อมาถึงทรอมโซ จุดชมวิวเมืองยอดเขาสโตรสไตเนิน (Storsteinen Mountain) ที่สูง 1,380 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของเมืองทรอมโซจากมุมสูง จุดชมวิวเมืองยอดเขาสโตรสไตเนิน ที่สูง 1,380 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล เป็นยอดเขาสูงที่มีจุดชมวิวที่สามารถ มองเห็นเมืองทรอมโซและบริเวณใกล้เคียง ที่มีลักษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกัน โดยมีร่องน้ำซึ่งเกิดจากการกัดเซาะตั้งแต่ยุคน้ำแข็งกลายเป็นฟยอร์ดอยู่โดยรอบ อาหารค่ำที่ภัตตาคาร Fiskekompaniet ที่พัก RADISSON BLU HOTEL TROMSO (4*) หรือเทียบเท่า Day 03 : ศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 ทรอมโซ – เซนญา อาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เกาะเซนญา (Senja Island) ซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของนอร์เวย์ ด้วยเรือเฟอร์รี่ 08.45 น. นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากจากท่าเรือเบรนส์โฮลเมน (Brensholmen) 09.30 น. ถึงท่าเรือโบทน์แฮนม์ (Botnhanm) มุ่งสู่ จุดชมวิวเมฟยอร์ดโบทน์ (Mefjordbotn) ของเส้นทางธรรมชาติอันรายล้อมไปด้วยขุนเขา กับฟยอร์ด เดินทางต่อไป ตุงเกอเนสเซท (Tungeneset) อีกหนึ่งจุดชมวิวที่เป็นทางเดินเรียบชายทะเลพร้อมวิวของเทือกเขาโอคชอร์นัน (Okshornan) อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านสู่ เบิร์กโบทน์ (Bergsbotn) จุดชมวิวที่เป็นสะพานไม้ยาว 44 เมตร รายล้อมด้วยขุนเขาและสามารถชมวิวของเบิร์กฟยอร์ด (Bergsfjord) ที่อยู่เบื้องล่างแบบพาโนรามา จากนั้นแวะชม หมู่บ้านชาวประมงกริลล์ฟยอร์ด (Gryllefjord Fishing Village) ซึ่งมีประชากรอยู่ราว ๆ 400 คน ให้ท่านได้เดินเล่นชมบ้านเรือนและความสวยงามของพื้นที่เรียบชายฝั่งทะเลและฟยอร์ด เดินทางต่อสู่ อ่าวแฮมน์ไอเซนญา (Hamn I Senja) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันตกของเกาะเซนญาและเป็นที่ตั้งของรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงซึ่งนักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องมาเยือนเพื่อชมความงามของธรรมชาติและแสงเหนือ อาหารค่ำที่โรงแรม เกาะเซนญา เกาะแห่งความสวยงามตระการตรา กับบรรยากาศธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทัศนียภาพของฟยอร์ดและเทือกเขาที่สวยงาม ซึ่งเกาะเซนญานี้เองมักถูกเรียกว่า “ลิตเติลนอร์เวย์” เนื่องจากมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของนอร์เวย์ 20.00 น. เปิดประสบการณ์ชมแสงเหนือซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเฉพาะดินแดนที่อยู่เหนือเส้น […]