สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


    สอบถามเพิ่มเติม

    ซาอุดิอาระเบีย

    โอมาน อัญมณีแห่งอาระเบียโอมาน

    21 - 26 มกราคม 2567

    วันเดินทาง : 21 – 26 มกราคม 2567 เมืองมัสกัต เมืองหลวงที่เต็มไปด้วยศิลปะและวัฒนธรรมเปอร์เซีย เลียบริมอ่าวโอมาน กับบ้านเรือนสีขาวสะอาดตา Jebel Shams อลังการกับความสวยงามของ Jebel Shams วิวแกรนด์แคนยอนแห่ง Arabia พักรีสอร์ทกลางทะเลทรายวาฮิบา สัมผัสการใช้ชีวิต ของชาวเบดูอิน ชนพื้นเมืองเผ่าดั้งเดิมของชาวอาหรับที่อาศัยอยู่ในทะเลทราย DAY 01 : ศุกร์ที่ 21 มกราคม 2567 กรุงเทพฯ – มัสกัต 06.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินโอมาน (ROW T) 09.15 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ WY 818 (6.20 ชม. / Breakfast) 12.35 น. ถึงเมืองมัสกัต (Muscat) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 13.30 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัสกัต (Muscat) เมืองหลวงของรัฐสุลต่านโอมาน (Sultanate of Oman)เริ่มเป็นที่จับตามองของนักท่องเที่ยว หลังมีการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ต่างๆ นับตั้งแต่พิพิธภัณฑ์ไปจนถึงรีสอร์ทหรูเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติโอมาน (The National Museum of Oman) มีพื้นที่ 25,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นห้องต่างๆ 30 ห้อง อาทิ ห้อง ประวัติศาสตร์การเดินเรือ ห้องอาวุธห้องเหรียญ ห้องก่อนประวัติศาสตร์และ ยุคโบราณ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีศูนย์การศึกษาห้องประชุมที่สามารถจัดการบรรยายวิชาการได้ รวมทั้งมีโรงภาพยนตร์ที่มีเทคโนโลยี 3 มิติ การแสดงภาพยนตร์สารคดีที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งมากกว่าเดิม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติโอมาน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัย เก็บรักษาทรัพย์สมบัติอันสำคัญของชาติและใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้อนุชนรุ่นหลัง แวะถ่ายรูปกับ พระราชวังอัลอาลามพาเลซ (Al Alam Palace) ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองเก่าบนเขตพระราชวังดั้งเดิมอายุกว่า 200 ปี พระราชวังแห่งนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของสถาปัตยกรรมอิสลามสมัยใหม่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1972 ที่ประทับอย่างเป็นทางการของสุลต่านแห่งโอมาน มักใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง คนสำคัญ เป็นอาคารที่โอ่โถงสง่างาม ด้วยกำแพงหินอ่อนขัดมัน ด้านหน้าพระราชวังประกอบด้วยเสาสีทองและสีฟ้าจำนวนสี่ต้น ตกแต่งด้วยซุ้มโค้งกระเบื้อง และงานแกะสลักที่วิจิตร อาหารค่ำที่โรงแรม ที่พัก : GRAND MILLENNIUM MUSCAT HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า DAY 02 : เสาร์ที่ 22 มกราคม 2567 มัสกัต – ซูร์ – ราด อัล ฮาร์ด อาหารเช้าที่โรงแรม นำชม สุเหร่าประจำกรุงมัสกัต (Grand Mosque) สุเหร่าขนาดใหญ่ที่สุดในโอมาน มีความสวยงามและสำคัญต่อโอมานมาก (การแต่งกาย : สุภาพบุรุษ สวมกางเกงขายาว สุภาพสตรี สวมกางเกงขายาว เสื้อแขนยาว และ ผ้าคลุมศีรษะ) สุเหร่าประจำกรุงมัสกัต ภายในมีพรมทอมือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีขนาด 70X60 เมตร มีน้ำหนักถึง 21 ตัน ใช้ช่างฝีมือที่เป็นผู้หญิงในการถักทอถึง 600 คน และใช้เวลาถึง 4 ปี ในส่วนทางเดินทาง ที่เชื่อมต่อกันแต่ละห้องจะถูกประดับประดา ไปด้วยกระจกสีต่างๆ สวยงามมาก จากนั้นชม หลุมยุบบิมมาห์ (Bimmah Sinkhole) บ่อหินปูนที่มีน้ำสีเขียวมรกต มีความลึกกว่า 20 เมตร เกิดจากการ ยุบตัวของชั้นหินปูนกลายเป็นหลุม ชาวพื้นเมืองมีเรื่องเล่าขานว่าหลุมยุบนี้เกิดจากเศษเสี้ยวของพระจันทร์หล่นจากฟ้านำท่านเดินทางสู่ Wadi Shab ภูมิประเทศบริเวณวาดิชาบเป็นแบบหุบผา มีถ้ำ และทะเลสาบน้ำจืด ให้ท่าน เก็บภาพความประทับใจ อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางสู่ เมืองซูร์ (Sur) เมืองท่าเก่าแก่ที่สำคัญอีกเมืองหนึ่ง ชาวบ้านมีวิถีชีวิตประกอบอาชีพประมงและความที่เป็นเมืองอยู่ติดทะเลและเป็นเมืองท่าที่สำคัญ ซูร์ก็เลยเป็นเหมือนเมืองหลวงของการต่อเรือ (Dhow) ของโอมาน ชม อู่ต่อเรือ (Dhow Factory) ที่นี่ชาวบ้านทำการต่อเรือกันเป็นกิจจะลักษณะ […]