สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


  สอบถามเพิ่มเติม

  พม่า

  พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง

  14 - 17 มีนาคม 2563

  สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์ทองคำ ที่งดงามตั้ง เด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้ง ภายในองค์พระมหาเจดีย์
  ได้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธ
  พระเจดีย์ชเวมอดอร์ มหาเจดีย์เก่าแก่ยาวนานกว่า 2,000 ปี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี
  เป็นเจดียย์ที่สูงที่สุดของพม่าซึ่งมีความสูงถึง 114 เมตร
  พระธาตุอินทร์แขวน เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีจอ (ปีหมา) คนที่เกิดปีนี้ต้องไปนมัสการสักครั้งหนึ่งในชีวิต

  ยะไข่ ชิตตเว มรัคอู

  2 - 6 พฤษภาคม 2563

  ไม่หรูหนา แต่การันตีความสนุกและน่าทึ่ง
  มรัคอู เมืองเจดีย์เก่าแก่งดงามไม่แพ้เมืองพุกาม
  เวสาลี ที่ประดิษฐานพระมหามุนีก่อนถูกอันเชิญไปมัณฑะเลย์
  ชิตตเว เมืองชายทะเลที่สวยที่สุดของอ่าวเบงกอล
  หมู่บ้านชิน คนสักหน้า น่ามหัศจรรย์แห่งเดียวในพม่า

  พุกาม อินเล มัณฑะเลย์

  28 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563

  พุกาม อินเล มัณฑะเลย์
  มหาเจดีย์ ชเวซิกอง ล่องทะเลสาบอินเลย์
  วัดพระบัวเข็ม

  ย่างกุ้ง ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน

  14 - 17 กรกฎาคม 2562

  สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์ทองคำ ที่งดงามตั้ง เด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้ง ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธ พระเจดีย์ชเวมอดอร์ มหาเจดีย์เก่าแก่ยาวนานกว่า 2,000 ปี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดียย์ที่สูงที่สุดของพม่าซึ่งมีความสูงถึง 114 เมตร พระธาตุอินทร์แขวน เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีจอ (ปีหมา) คนที่เกิดปีนี้ต้องไปนมัสการสักครั้งหนึ่งในชีวิต

  ยะไข่ ชิตตะเว มรัคอู

  18 - 22 พฤษภาคม 2562

  มรัคอู เมืองเจดีย์เก่าแก่งดงามไม่แพ้เมืองพุกาม เวสาลี ที่ประดิษฐานพระมหามุนีก่อนถูกอันเชิญไปมัณฑะเลย์ ชิตตเว เมืองชายทะเลที่สวยที่สุดของอ่าวเบงกอล หมู่บ้านชิน คนสักหน้า น่ามหัศจรรย์แห่งเดียวในพม่า

  ยะไข่ ชิตตะเว มรัคอู

  23 - 27 กุมภาพันธ์ 2562

  มรัคอู เมืองเจดีย์เก่าแก่งดงามไม่แพ้เมืองพุกาม เวสาลี ที่ประดิษฐานพระมหามุนีก่อนถูกอันเชิญไปมัณฑะเลย์ ชิตตเว เมืองชายทะเลที่สวยที่สุดของอ่าวเบงกอล หมู่บ้านชิน คนสักหน้า น่ามหัศจรรย์แห่งเดียวในพม่า