สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


    สอบถามเพิ่มเติม

    เวียดนาม

    เวียดนาม ซาปา ฮานอย ฮาลองเบย์

    30 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567

    เดินทาง : 30 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567 Halong Bay ล่องเรือ Paradise Elegance Cruises เรือหรูระดับ 5 ดาวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ไม่เหมือนใครในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Sapa นั่งกระเช้าชมวิวในม่านหมอกสู่ยอดเขาฟานซิปัน ชมวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวเขาเผ่าม้งที่หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต พักโรงแรม 5 ดาว ใจกลางเมืองซาปา Hôtel de la Coupole MGallery Hanoi เช็คอินเมืองหลวงของเวียดนาม ถ่ายรูปกับสะพานรัศมีอาทิตย์ ที่วัดเนินหยก นั่งรถซิโคล่ชมเมือง ช้อปปิ้งที่ถนน 36 สาย อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารที่หลากหลาย Day 01 : เสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2566 กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลองเบย์ 05.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์การบินไทยสมายล์ เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 07.45 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน WE 560 (1.50 ชม.)  09.35 น. ถึง สนามบินนอยใบ เมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร เดินทางสู่ อ่าวหะล็อง หรือ อ่าวฮาลอง (2 ชม.) อ่าวฮาลอง อ่าวแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอ่าวตังเกี๋ย จังหวัดกว๋างนิญ ทางตอนเหนือของเวียดนาม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 1994 มีทัศนียภาพงดงามคล้ายๆ อ่าวอาร์-เบอร์ดีนในฮ่องกง   ถึงอ่าวฮาลอง นำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้า 2 ชั้น Queen Cable Car ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จุคนได้มากถึง 250 คน / เที่ยว ซึ่งจะนำท่านข้ามทะเลระยะทาง 2,165 เมตร  เชื่อมต่อระหว่างสถานี Ocean station และ Sun station ซึ่งเป็นจุดสูงสุดบนภูเขา Ba Deo ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามของอ่าวฮาลองเบย์ในมุม 360 องศา อาหารค่ำที่ภัตตาคาร  Phu’o’ng Nam (เมนู Deluxe Seafood) ที่พัก : WYNDHAM LEGEND HALONG HOTEL (Deluxe Ocean view room) หรือเทียบเท่า Day 02 : เสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2566 กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลองเบย์ อาหารเช้าที่โรงแรม 09.30 น. เดินทางเข้าสู่เมืองฮาลอง เพื่อเข้าชม พิพิธภัณฑ์กว๋างนิง (Ba’o tàng Quàng Ninh) หรือ Quàng Ninh Museum ภายในพิพิธภัณฑ์จะเป็นการจัดแสดงข้อมูลทางธรณีสัณฐานวิทยา พืชและสัตว์ ที่พบในพื้นที่ประวัติศาสตร์ของเมือง ข้าวของเครื่องใช้สมัยสงครามเวียดนาม และวิถีชีวิตคนเวียดนาม โดยไฮไลท์ของที่นี่อยู่บนชั้น 3 ที่มีการจำลองเหมืองถ่านหินมาไว้ในตัวพิพิธภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงประวัติ และข้าวของเครื่องใช้ของลุงโฮด้วย พิพิธภัณฑ์กว๋างนิง เป็นสถานที่ที่รวบรวมและนำเสนอข้อมูลในท้องถิ่นได้อย่างน่าสนใจ ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นสีดำทั้งหมดเพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของเมืองแห่งถ่านหิน 11.00 น. เดินทางสู่ท่าเรือ Paradise Elegance Cruises (7 กม.) 12.15 น. นำท่านลง เรือ Paradise Elegance Cruises เรือหรูระดับ 5 ดาว ชมความงามของ อ่าวฮาลองเบย์ (Halong Bay) ซึ่งได้รับการยกย่อง ให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1994 และเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องอินโดจีน […]