สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


  ซากุระบาน, โอกินาว่า, ญี่ปุ่น

  ชมซากุระบานที่โอกินาว่า

  เดินทาง : 28 ม.ค.-1 ก.พ. 2567

  ค่าบริการ

  โอกินาว่า
  จังหวัดทางใต้สุดของญี่ปุ่น
  มีเป็นจังหวัดแรกที่มีชื่อเสียงด้านการชมดอกซากุระก่อนใครในญี่ปุ่น

  เทศกาลซากุระโมโตบุ ยาเอดาเกะ เพลิดเพลินกับซากุระกว่า 7,000 ต้นที่ปลูกบนภูเขายาเอะ ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 453 เมตร

  หลากหลายกิจกรรม ชมวัฒนธรรมดั้งเดิมที่โอกินาว่าเวิลด์, เข้าชมความทันสมัยของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ, ช้อปปิ้งขนมที่ร้านโอกาชิโกเตนและช้อปปิ้งห้างอาชาบิน่า เอ้าท์เล็ตมอลล์

  Day 01 : อาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – โอกินาว่า

  08.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ ประตู 9 (ROW S) เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยอำนวยความสะดวก

  10.55 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน CI 834

  15.25 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน พักเปลี่ยนอิริยาบถและเปลี่ยนเครื่อง

  17.20 น. ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบิน CI 122

  19.45 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาตินาฮา เกาะโอกินาว่า ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

  ที่พัก Ryukyu Onsen Senagajima Hotel – Japanese Western open air bath (4 คืน)

  Day 02 : จันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 โอกินาว่าเวิลด์ – อาชาบิน่า เอ้าท์เล็ตมอลล์

  อาหารเช้าที่โรงแรม

  นำท่านสู่ โอกินาว่าเวิลด์ (Okinawa World) ศูนย์รวมวัฒนธรรมดังเดิมของชาวริวกิว ทางด้านใต้ของเกาะโอกินาว่า มีการแสดงพื้นบ้านต่างๆ เช่น การแสดงตีกลองพื้นเมือง หรือ Eisa Dance เป็นระบําตีกลองสไตล์ชาวโอกินาว่า มีบ้านโบราณจําลองความเป็นอยู่ และสถานที่น่าสนใจที่สุดของ คือ ถ้ำธารมรกต เป็นถ้ำหินงอกหินย้อยสวยงาม ต้องเดินลึกลงไปในใต้ดินกว่า 30 เมตร ภายในมีทางเดินชมความงามของถ้ำ ยาวกว่า 700 เมตร

  อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

  ถ้ำธารมรกต

  ถือเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ภายในถ้ำ มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี และมีความชื้นสูง เพราะมีธารน้ำไหลผ่านซอกหินอยู่ตลอดเวลาก่อให้เกิดปรากฏการณ์หินงอกและหินย้อยขนาดใหญ่

  นําท่านสู่ ห้างอาชาบิน่า เอ้าท์เล็ตมอลล์ (Okinawa Outlet Mall Ashibina) แหล่งรวมสินค้า แบรนด์เนมชื่อดังของโอกินาว่ามากมาย เช่น Polo Ralph Lauren, Casio, Coach, Diesel, Gap, Croc ฯลฯ

  อาหารค่ำที่ภัตตาคาร

  Day 03 : อังคารที่ 30 มกราคม 2567 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ – ภูเขายาเอดาเกะ

  อาหารเช้าที่โรงแรม

  นําท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ (Okinawa Churaumi Aquarium) ที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุด ในญี่ปุ่น มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก แสดงพันธุ์ปลาทะเลต่างๆ แบ่งออกเป็น 4 ชั้น และแบ่งแยกไปตามโซน คือ Touch Pool เป็น Lagoon ขนาดเล็ก จําลองสภาพธรรมชาติของปลาที่อาศัยบริเวณแนวปะการัง เช่น ปลาดาว หอยเม่น ปลิงทะเล และโซน Journey To The Coral Reef, The Sea of Tropical Fish และไฮไลท์ที่สาคัญของพิพิธภัณฑ์คือ The Kuroshio Sea เป็นห้องชื่อมาจากกระแสน้ำอุ่นกุโรชโวของญี่ปุ่น ภายในแสดงพันธุ์ปลา ในแทงค์ขนาดใหญ่สูงกว่า 8 เมตร กว้างกว่า 22 เมตร ทําจากอะคริลิคใสหนากว่า 60 เซนติเมตร น้ำทะเล ไม่สามารถผ่านเข้ามาได้ ภายในแทงค์มีปลาฉลามวาฬขนาดยาวกว่า 7 เมตร และพบกับปลาฉลามพันธุ์ต่างๆ อีกมากมายในห้อง Shark Research Lab และบริเวณภายนอกอาคารยังมี Sea Turtle House บ่อเลี้ยงเต่าทะเลขนาดใหญ่ และ Dolphin Lagoon พร้อมชมการแสดงของโลมาแสนรู้ มีหนึ่งตัวเป็นโลมาปากขวดที่ใช้ครีบหางเทียมเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของโลก ทําให้ปลาที่ประสบอุบัติเหตุที่ครีบหาง สามารถใสครีบหางเทียมว่ายน้ำ ได้อีกครั้ง

  อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ

  ขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลก ในเขตท้องทะเลโอกินาว่า ซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ทะเลน้อยใหญ่หลายชนิดตั้งแต่ปลาเขตน้ำอุ่นจนถึง น้ำลึก ซึ่งก็มีทั้งฉลามวาฬ ปลากระเบนยักษ์ว่ายวนอยู่ให้นักท่องเที่ยวได้ชมอย่างอิสระสวยงาม

  นำท่านชมความงามของดอกซากุระที่ ภูเขายาเอดาเกะ (Yaedake Sakuranomori Park) มีความสูง 453 เมตร มีลักษณะเป็นเทือกเขามีเขตเชื่อมต่อระหว่างเมืองโมโตบุกับเมืองนาโกะ ริมถนนเรียงรายไปด้วย คังฮิซากุระ จนไปถึงยอดเขาที่ผลิบานได้ก่อนที่อื่นๆในญี่ปุ่น เพลิดเพลินกับความงามของดอกซากุระของโอกินาว่ามีชื่อเรียกว่า “ฮิคังซากุระ” มีลักษณะเด่นตรงที่ดอกเป็นพู่กระดิ่งมีสีชมพูเข้มเหมือนบ๊วยหรือลูกพีชเป็นเอกลักษณ์พิเศษของโอกินาว่า ต่างจากสายพันธุ์ที่พบเห็นได้ทั่วไปในญี่ปุ่น

  นําท่านสู่ ร้านโอกาชิโกเตน (Okashigoten) ร้านขายขนมที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมาก เพราะใช้วัตถุดิบธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นมันม่วงรสหวาน น้ำตาลทรายแดง และสับปะรด เป็นต้น ขนมที่ขึ้นชื่อที่สุดคือขนมมันม่วง เนื้อมันนุ่ม หวานกําลังดี เนื้อแป้งละลายในปาก ชมโรงงานผลิตและเลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย

  อาหารค่ำที่ภัตตาคาร

  Day 04 : พุธที่ 31 มกราคม 2567 ปราสาทชูริโจ – สวนสันติภาพแห่งโอกินาว่า

  อาหารเช้าที่โรงแรม

  นำชม ปราสาทชูริโจ (Shurijo Castle) เป็นปราสาทตามแบบสถาปัตยกรรมของชาวริวกิวเป็นที่ประทับของกษัตริย์โชเอ็งในสมัยราชวงศ์โช จึงได้รับอิทธิพลมาจากจีนในสมัยราชวงศ์หมิง ปี ค.ศ.1992 ได้มีการก่อสร้างปราสาทขึ้นใหม่ให้มีโครงสร้างลักษณะเดิม โดยอ้างอิงจากภาพถ่ายในอดีต บันทึกทางประวัติศาสตร์ และ ความทรงจําของผู้อยู่อาศัยอยู่แถบนั้น และในปี ค.ศ.2000 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกับโบราณสถานอื่นๆ ในเกาะโอกินาว่า

  อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

  ปราสาทชูริโจ

  สร้างขึ้นราวปลายศตวรรษที่ 14 อดีตเมืองหลวงของราชอาณาจักรริวกิว ที่ศิลปวัฒนธรรม ในสมัยอาณาจักรเก่ายังคงอยู่ ปราสาทนี้เป็นทั้งสัญลักษณ์ ศูนย์กลางทางการเมือง การต่างประเทศ และศิลปวัฒนธรรมในสมัยอาณาจักรริวกิว

  ชม สวนสันติภาพแห่งโอกินาว่า (Okinawa Peace Memorials Park) ตั้งอยู่ทางด้านใต้สุดของเกาะโอกินาว่า เมืองยาเอะเสะ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์เมื่อเดือนมีนาคม ปี ค.ศ.1945 ช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่กองทัพสัมพันธมิตรสามารถยกพลขึ้นบกที่โอกินาว่า และมีเหตุการณ์สะเทือนใจต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ภายในพิพิธภัณฑ์เป็นตัวอาคารทันสมัยจัดแสดงเป็น 2 ชั้น เพื่อเตือนให้ผู้คนรำลึกถึงความโหดร้ายของสงคราม และความสิ้นหวังของผู้คนในยุคนั้น

  ชม โรงงานกลั่น เหล้าอาวาโมริ ที่ผลิตจากข้าวโดยการกลั่น ซึ่งผิดจากเหล้าสาเกที่ใช้วิธีต้ม ชาวโอกินาวานิยมดื่มเหล้าอาวาโมริโดยผสมน้ำและน้ำแข็ง แต่ก็มีผู้ที่นิยมดื่มแบบเพียวๆ หรือออนเดอะร็อค หรือใช้เป็นส่วนผสมของคอกเทลด้วยเหมือนกัน

  อาหารค่ำที่ภัตตาคาร

  Day 05 : พฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ไต้หวัน – กรุงเทพฯ

  อาหารเช้าที่โรงแรม

  08.00 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนาฮา

  11.55 น. เดินทางสู่ไต้หวัน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบิน CI 121

  12.30 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน พักเปลี่ยนอิริยาบถและเปลี่ยนเครื่อง

  13.55 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบิน CI 835

  16.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

  หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

  อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ)

  • ผู้ใหญ่ (10-14 ท่าน) : 77,000.- บาท
  • ผู้ใหญ่ (15 ท่านขึ้นไป) : 69,000.- บาท
  • พักเดี่ยวเพิ่ม : 18,000.- บาท

  อัตรานี้รวม

  1. ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
  2. อาหารจัดเลี้ยงตามระบุในรายการ
  3. ค่าพาหนะนำเที่ยวโดยรถบัส 45 ที่นั่ง ปรับอากาศ พร้อมค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตลอดรายการ
  4. ค่าขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น (น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม)
  5. ประกันอุบัติเหตุการเดินทางในวงเงินท่านละ  2,000,000 บาท 
  6. มัคคุเทศก์จากชัยทัวร์ ดูแลท่านตลอดการเดินทาง

  อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าหนังสือเดินทาง
  • ค่าตั๋วเครื่องบินตามรายการ
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ กิจกรรมของโรงแรมที่มีการเก็บเงิน อาหาร เครื่องดื่มพิเศษ
  • ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

  ติดต่อ : ซัง / ไปร์ท โทร. 0 2212 8431 ต่อ 123, 124

  จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.
  Line ID: @chaitour / www.chaitour.co.th