สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


  เที่ยวไบคาล อัญมณีสีฟ้า แห่งไซบีเรีย

  ไบคาล อัญมณีสีฟ้า แห่งไซบีเรีย

  เดินทาง : ศุกร์ที่ 16 – พฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 (7 วัน 6 คืน)

  ค่าบริการ

  • ผู้ใหญ่ (ไม่ต่ำกว่า 15 ท่าน) : 59,000. – บาท
  • ผู้ใหญ่ (ไม่ต่ำกว่า 20 ท่าน) : 57,000. – บาท
  • พักเดี่ยวเพิ่ม : 13,000. – บาท

  อิรคุตสก์ 

  ปารีสแห่งไซบีเรีย เมืองสงบริมทะเลสาบ อันงดงามดั้งไข่มุก

  เทศกาลน้ำแข็ง

  สุดพิเศษที่มีแค่ปีละครั้ง เรียนรู้การแกะสลักน้ำแข็ง แบบฉบับรัสเซีย

  โกลเดนฮอร์ด

  ชมโชว์การแสดงจากโกลเดนฮอร์ด ทายาทรุ่นสุดท้ายของ ชนเผ่ามองโกลบูเรียต

  Day 01 : ศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 กรุงเทพฯ – อิรคุตสก์

  9.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไซบีเรีย (Row S) ประตูทางเข้าที่ 9 เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยอำนวยความสะดวก

  11.25 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน S7 6038 (6.45 ชม.)

  19.10 น. เดินทางถึง อิรคุตสก์ (Irkutsk) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาเร็วกว่าไทย 1 ชม.) เมืองอิรคุตสก์เป็นเมืองหลวงในแคว้นโอบลาสต์ (Province Oblast) อยู่ในเขตสหพันธ์ไซบีเรีย (Siberian Federal District) 1 ใน 9 เขตสหพันธรัฐรัสเซีย

  อาหารค่ำที่โรงแรม

  ที่พัก Hotel Courtyard by Marriott Irkutsk City Center หรือเทียบเท่า

  Day 02 : เสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 อิรคุตสก์ – ลิสต์เวียนก้า

  อาหารเช้าที่โรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิสต์เวียนก้า (Listvyanka) (70 กม./ 1 ชม.)

  ลิสต์เวียนก้า

  เมืองเล็กอันเงียบสงบริมทะเลสาบไบคาล มีประชากรน้อยกว่า 2,000 คน แต่ยังคงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ไว้ดั้งเดิม โดยเฉพาะการล่าสัตว์และเดินทางด้วยสุนัขลากเลื่อน

  ระหว่างทางชม วิวแม่น้ำอังการ่า (Angara River) แม่น้ำสายยาวที่สุด โดยมีความยาวถึง 1,779 กิโลเมตร และมีความสำคัญมากในเขตไซบีเรีย รับฟังเรื่องราวตำนานความเชื่อของทะเลสาบไบคาล ที่ได้สมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งไซบีเรีย” หรือ “ดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย” นำท่านสัมผัสประสบการณ์ นั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัขฮัสกี้ (Baikal Dog Sledding) สายพันธุ์ท้องถิ่นที่แสนทรหดโลดแล่นไปบนทุ่งหิมะอันกว้างใหญ่ ตามแนวป่าสนไทก้าอย่างสนุกสนาน (ใช้เวลา รอบละประมาณ 15 นาที) เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

  อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

  นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ไบคาล (Baikal Museum) ที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาและข้อมูล เชิงวิทยาศาสตร์ของทะเลสาบไบคาล ชมพันธุ์สัตว์น้ำท้องถิ่นหลากหลายชนิด รวมทั้งแมวน้ำพันธุ์น้ำจืด ที่มีเพียงที่นี่ที่เดียวในโลก จากนั้นนำท่านสู่ จุดชมวิวเชอร์สกี้ (Chersky Stone) โดยกระเช้าไฟฟ้าเพื่อชมความงามของทะเลสาบไบคาล ที่จะมองเห็นปากแม่น้ำแองการาที่ไหลจากทะเลในมุมสูง

  เนอปาแมวน้ำไบคาล

  หนึ่งในสิ่งอันพิศวงของโลก ชาวประมงท้องถิ่นรู้จักในนาม “เนอปา” ด้วยความพิเศษที่อาศัยอยู่ในน้ำจืด และไม่มีหู และขนอันสวยงามทำให้สามารถอาศัย ในทะเลสาบได้ จึงมรดกทางธรรมชาติของโลก

  จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดพื้นเมือง (Fish & Souvenirs Market) ชมบรรยากาศตลาดปลาโอมุล ที่มีให้เลือกชิมทั้งแบบนึ่ง แบบรมควัน และแบบแห้ง ให้เวลาท่านสำรวจสินค้าท้องถิ่น หรือ เลือกซื้อของ ที่ระลึก อาทิตุ๊กตาแม่ลูกดก หมวก ถุงมือ อุปกรณ์กันหนาวสไตล์มองโกล ตุ๊กตาแมวน้ำ พวงกุญแจ โปสการ์ด เมล็ดสน ฯลฯ

  อาหารค่ำที่ภัตตาคาร

  ที่พัก Krestovaya Pad หรือเทียบเท่า

  ปลาโอมูล

  หนึ่งในทรัพยากรทางน้ำของทะเลสาบไบคาลอุดมสมบูรณ์ ปลาโอมูลยังอยู่ในสปีชีส์เดียวกับแซลมอน คนในพื้นที่นี้จึงนิยมประทานกันในชีวิตประจำวัน

  Day 03 : อาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 อิรคุตสก์ – เกาะโอลคอน

  อาหารเช้าที่โรงแรม

  เดินทางสู่ เกาะโอลคอน (Olkhon Island) (280 ก.ม./ 5 ชม.) โดย เรือยางขับเคลื่อนด้วยใบพัด Hovercraft Boat สามารถวิ่งได้ทั้งบนผิวน้ำหิมะ และพื้นน้ำแข็ง ล้อมรอบด้วยทะเลสาบไบคาล เป็นทะเลสาบสีฟ้าคราม แต่ในหน้าหนาวกลับเป็นน้ำแข็งที่พิเศษกว่าพื้นที่อื่นๆ คือสามารถเดินเล่นบนพื้นน้ำแข็งได้

  อาหารกลางวันแบบปิกนิก

  เกาะโอลคอน

  เกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลสาบไบคาล เป็นพื้นที่สำคัญของชาวเผ่าโบราณ เบอร์ยาติ (Buryati) ชนเผ่าโบราณของรัสเซียที่นับถือศาสนาพุทธผสมภูติผี ซึ่งมีต้นกำเนิดและบรรพบุรุษเป็น ชาวเอเซีย

  นำท่านข้ามฝั่งสู่เกาะโอลคอน เมื่อถึงเกาะโอลคอนเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเดินทางท่องเที่ยวโดย รถตู้ UAZ (รถแบบทหารโซเวียต) ตลอด 3 วัน ที่อยู่บนเกาะโอลคอน

  หมายเหตุ การเดินทางโดยใช้พาหนะ Hovercraft หรือ รถตู้ UAZ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

  มุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านคูเซอร์ (Khuzhir Village) เข้าสู่ที่พัก อิสระให้เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ในห้องอุ่นๆสไตล์รีสอร์ทอยู่ริมทะเลสาบไบคาล

  ช่วงเย็นนำท่านสู่ เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (Olkhon Ice Park) ซึ่งจัดแค่ 1 เดือน ณ ทะเลสาบไบคาลเท่านั้น ชม 1 ในทีมแกะสลักน้ำแข็งอันดับต้นของรัสเซีย แกะสลักน้ำแข็งเป็นรูปร่างต่างๆ เพลิดเพลินกับบรรยากาศสุดพิเศษ ชม พระอาทิตย์ตกดิน ณ พื้นที่เทศกาล จากนั้นชมนิทรรศการแสดงไฟพร้อมประติมากรรมรูปทรงต่างๆ จากก้อนน้ำแข็ง

  อาหารค่ำที่โรงแรม

  ที่พัก Port Olkhon หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

  เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งไบคาล

  เกิดจากความตั้งใจของชุมชนในพื้นที่หมู่บ้านคูเซอร์ ตั้งใจที่จะนำเสนอวัฒนธรรมของชาติ โดยแกะสลักน้ำแข็งเป็นรูปทรงต่างๆหลากหลาย โดยจุดเด่นจะเป็นสัตว์ในเทพนิยายพื้นบ้านของรัสเซีย

  เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งไบคาล

  Day 04 : จันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ตอนเหนือเกาะโอลคอน – แหลมบูรคาน – แหลมโคบอย

  อาหารเช้าที่โรงแรม

  นำท่านเข้าชม น้ำแข็งแกะสลัก ณ Olkhon Ice Park เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของนิทรรศการน้ำแข็ง และฉิบชายามเช้า ณ คาเฟ่กลางพื้นที่ทะเลสาบน้ำแข็ง นอกจากนี้ท่านจะได้สำรวจและเรียนรู้วิธีการแกะสลักน้ำแข็ง จากอาจารย์ด้านการแกะสลักน้ำแข็งในแบบของตัวเอง

  นำท่านท่องเที่ยวไปตามทะเลสาบน้ำแข็ง มุ่งหน้าสู่ แหลมิบูรคาน (Burkhan Cape) ซึ่งเป็นหนึ่ง ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งเป็นที่ตั้งของโขดหินชามาน (Shaman Rock) หินผาที่ตั้งตระหง่านยื่นออกไปกลางทะเลน้ำแข็งโขดหินชามานแห่งนี้ ในอดีตเคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของหมอผี ตามความเชื่อของคนท้องถิ่นก่อนที่ศาสนาพุทธจากทิเบตจะเข้ามาเผยแผ่ยังบริเวณนี้

  แหลมิบูรคาน (Burkhan Cape)

  อาหารกลางวันแบบปิกนิค

  เดินทางมุ่งหน้าสู่ตอนเหนือสุดของเกาะโอลคอน เที่ยวชม แหลมโคบอย (Koboi Cape) ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามกว้างไกล โอบล้อมด้วยหิมะขาวโพลน น้ำในทะเลสาบจะลึกกว่า และมีสีเข้มกว่าตอนใต้

  ชม หินสามพี่น้อง หรือ Three brother rock ดื่มด่ำกับความงามของผืนน้ำสีฟ้าของทะเลสาบที่บริเวณ Uzyty bay ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะแห่งนี้ ขับรถลัดเลาะไปตามจุดต่างๆ บนทะเลสาบน้ำแข็ง สีฟ้า แวะเที่ยวชมและเก็บภาพความประทับใจกับถ้ำน้ำแข็งที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งงอก สวยงามแปลกตา สมกับฉายาดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย เดินทางกลับหมู่บ้านคูเซอร์

  หินสามพี่น้อง หรือ Three brother rock

  อาหารค่ำที่โรงแรม

  Day 05 : อังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ตอนใต้เกาะโอลคอน – อิรคุตสก์

  อาหารเช้าที่โรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบตอนใต้ของเกาะโอลคอน ผ่านบริเวณ ช่องแคบมาโลมอร์ (Maloe More) หรือ บริเวณทะเลน้อย เป็นบริเวณที่แยกระหว่างเกาะโอลคอนกับชายฝั่งตะวันตกของไบคาล เป็นที่อยู่อาศัยของปลาน้ำจืดหลากชนิด อาทิ ปลาสเตอร์เจียน, ปลาโอมุล เป็นต้น

  อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

  เมื่อเดินทางมาถึงทะเลสาบในแถบนี้น้ำจะใสกว่าและไม่ลึกเท่าตอนเหนือ ไฮไลท์คือน้ำแข็งที่ด้านล่างเป็นฟองอากาศ หรือ Bubble นั่นเอง เรียกว่า Bubble ice filed ซึ่งจะไม่พบในทะเลสาบตอน ท่ามกลางความงดงามดุจภาพวาด ถ้ำน้ำแข็งและก้อนน้ำแข็งรูปร่างต่างๆ ไปจนถึง เกาะโอกอย (Ogoy island) เกาะที่ใหญ่ที่สุดของช่องแคบมาโลมอร์ และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของพุทธศาสนิกชนมี สถูปพุทธแบบทิเบต สถูปแห่งการตรัสรู้สีขาว เพื่อแสดงสันติภาพและสมหวังตามความปรารถนา ประดิษฐานอยู่บนเขา นำท่านกราบสักการะปูชนียสถาน

  Bubble Ice Filed

  น้ำแข็งที่ด้านล่างเป็นฟองอากาศ ความงดงามที่ถูกแช่แข็งเป็นหลักฐานถึงชีวิตที่ดำรงอยู่ จนมีพืชและสัตว์ได้ทับถมกันจนเกิดเป็นตามธรรมชาติ ทุกปีจึงเกิดปรากฏการณ์ฟองอากาศ น้ำแข็งสวยงามและลึกลับ

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอิรคุตสก์ (Irkutsk) ระหว่างทางแวะเข้าชม แหล่งอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า Golden Horde Ethnopark

  อาหารค่ำที่ Golden Horde Ethnopark พร้อมชมการแสดง

  ที่พัก Hotel Courtyard by Marriott Irkutsk City Center หรือเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

  Golden Horde

  มรดกทางเผ่าพันธุ์และวัฒนธรรมที่หลงเหลืออยู่ของชาวบูร์ยาต ชนเผ่ามองโกลที่ตั้งถิ่นฐานที่รัสเซีย โดยชนเผ่านี้ยังคงวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตเหมือนดั่งสมัยก่อนสืบมาจนถึงปัจจุบัน

  Day 06 : พุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 อิรคุตสก์

  อาหารเช้าที่โรงแรม

  นำท่านชม เมืองอิรคุตสก์ (Irkutsk) เมืองโบราณอันเก่าแก่อายุกว่า 370 ปีเพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อค้าขาย ระหว่างรัสเซียกับ จีน มองโกเลีย และทิเบต ประตูหน้าด่านไปสู่ทะเลสาบไบคาล ด้วยสิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆเป็นแบบ ไซบีเรียดั้งเดิม ทำให้ได้ฉายาว่า “ปารีสแห่งไซบีเรีย”

  นำท่านชม มหาวิหารแห่งพระประกาศ (Annunciation Cathedral) พระวิหารใจกลางเมืองซึ่งเป็นอดีตที่ทำการพรรคคอมมิวนิสต์

  โบสถ์พระผู้ปกป้อง

  โบสถ์นิกายออร์โธดอกซ์ โบสถ์ดั้งเดิมของรัสเซีย ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 จากความเชื่อของ นิกายออร์โธดอกซ์ โครงสร้างเป็นอาคารหินที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองอิรคุตสก์

  โบสถ์พระผู้ปกป้อง

  ชม อนุสาวรีย์จักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3 (Monument to Alexander III) ผู้ดำเนินการสร้างทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย เป็นระยะทางกว่า 9,289 กม.

  ถ่ายรูปกับ โบสถ์พระผู้ปกป้อง (Church of the Savior)

  นำท่านชม โบสถ์คาซานแห่งเมืองอิรคุตสก์ (Kazan Church of Irkutsk) หรือที่ชาวเมืองเรียกว่า โบสถ์พระแม่มารีย์แห่งคาซาน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1885 ด้วยสไตล์ตกแต่งแบบศิลปะไบแซนไทน์ ทำให้ดูเหมือนอยู่ในเทพนิยายรัสเซีย

  โบสถ์คาซานแห่งเมืองอิรคุตสก์

  โบสถ์ประจำเมืองอิรคุตสก์ตกแต่งสไตล์ไบแซนไทน์ และยังมีระฆังโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมือง ภายในถูกแกะสลักจากหินแกรนิตโดยช่างฝีมือจีนและรัสเซีย

  นำท่านชม มหาวิหารโบโกยาฟเลนสกี้ (Cathedral of Epiphany) มหาวิหารที่มีการออกแบบ และตกแต่งระหว่างศิลปะแบบรัสเซียผสมผสานกับศิลปะยุคบาโรก เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ประจำเมือง Irkutsk ภายในมีภาพจินตกรรมฝาผนังอายุหลายร้อยปี

  อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังย่าน 130 ควอเตอร์ (130 Quarter) ย่านการค้าที่ประกอบไปด้วยบ้านเรือนยุคโบราณมากมาย แวะถ่ายรูปกับรูปปั้น เสือคาบเซเบิล (Sculpture BABR) สัญลักษณ์อันโด่งดังของเมืองแห่งนี้ แสดงถึงปัญญาและอำนาจ จากนั้นนำท่านเลือกแวะซื้อของฝากตามอัธยาศัย

  130 ควอเตอร์ (130 Quarter)

  อาหารค่ำที่ภัตตาคาร

  Day 07 : พฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 อิรคุตสก์ – กรุงเทพฯ

  อาหารเช้าที่โรงแรม

  นำท่านเดินทางไปสู่สนามบิน

  10.10 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ S7 6309 (6.20 ชม. / Lunch)

  15.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

  เดินทางกลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจยิ่ง

  หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

  อัตราค่าบริการ (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

  • ผู้ใหญ่ (ไม่ต่ำกว่า 15 ท่าน) : 59,000. – บาท
  • ผู้ใหญ่ (ไม่ต่ำกว่า 20 ท่าน) : 57,000. – บาท
  • พักเดี่ยวเพิ่ม : 13,000. – บาท

  หมายเหตุ ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศสายการบิน Siberia Airlines (S7)
  16 ก.พ. 67 : S7 6308 BKK – IKT 11.25 – 19.30
  22 ก.พ. 67 : S7 6309 IKT – BKK 10.10 – 15.30
  ชั้นทัศนาจร เริ่มต้นที่ 31,000.- บาท / ชั้นธุรกิจ เริ่มต้นที่ 55,000.- บาท

  อัตรานี้รวม

  1. ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
  2. อาหารจัดเลี้ยงตามระบุในรายการ
  3. ค่าพาหนะนำเที่ยวโดยรถบัส 45 ที่นั่ง ปรับอากาศ เรือ Hovercraft 8 ที่นั่ง และรถตู้ UAZ 5 ที่นั่ง พร้อมค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตลอดรายการ
  4. ค่าภาษีสนามบินและน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 23 กิโลกรัมสำหรับชั้นทัศนาจร
  5. ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินการรักษา ท่านละ 2,000,000 บาท รักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทยในวงเงิน 200,000 บาท
   หมายเหตุ ผู้ที่มีอายุมากกว่า 75 ปีขึ้นไป มารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย 50,000 บาท
  6. มัคคุเทศก์จากชัยทัวร์ 1 คน และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ ดูแลตลอดการเดินทาง
  7. ค่าทิปพนักงานขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

  อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าหนังสือเดินทาง
  • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Siberia Airlines (S7)
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ กิจกรรมของโรงแรมที่มีการเก็บเงิน อาหาร เครื่องดื่มพิเศษ
  • ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

  ติดต่อ : ซัง / ไปร์ท โทร. 0 2212 8431 ต่อ 123, 124

  จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.
  Line ID: @chaitour / www.chaitour.co.th