สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


  สู่โลกกว้าง

  พฤศจิกายน 2566

  โปรแกรมใหม่

  ซาอุดิอาระเบีย

  13 - 21 พฤศจิกายน 2566

  อิหร่าน อารยธรรมเปอร์เซีย

  27 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2566