สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


  สู่โลกกว้าง

  สอบถามเพิ่มเติม

  โทร.  0-2212-8431

  เหมียว #122  ซัง #123  ไปร์ท #124

  outbound@chaitour.co.th

  โทร.  0-2212-8431

  เหมียว #122  ซัง #123  ไปร์ท #124

  outbound@chaitour.co.th

  2566

  เยอรมัน ตลาดคริสต์มาสมาร์เก็ต

  11 - 19 ธันวาคม 2566

  เดินทาง : วันจันทร์ที่ 11- วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 Rothenberg เมืองแห่งเทพนิยายแสนสวยบนเส้นทางสายโรแมนติก แห่งแคว้นบาวาเรีย Alsace เที่ยวหมู่บ้านสวย แห่งแคว้นอัลซาส Colmar, Ribeauvillé, Strasbourg, Kaysersberg Christmas Market เดินเที่ยวตลาดคริสต์มาสเทศกาลแห่งความสุขหลากหลายบรรยากาศ ที่ Rothenberg, Strasbourg, Ravenna gorge, Lucerne DAY 01 : จันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 กรุงเทพฯ 20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย Row H/J  ประตูทางเข้าที่ 3 เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยอำนวยความสะดวก 23.40 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 920 (12.15 ชม. / Dinner, Breakfast) DAY 02 : อังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 แฟรงค์เฟิร์ท – เวิร์ซบวร์ก – โรเทนเบิร์ก 05.55 น. ถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ท(Frankfurt) ประเทศเยอรมัน (Germany)  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 07.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวิร์ซบวร์ก (Wurzburg) (122 กม. / 1.20 ชม.) จุดเริ่มต้นของเส้นทางสายโรแมนติก (Romantic Road หรือ Ramantische Strasse) นำท่านเข้าสู่ ย่านเมืองเก่า ซึ่งอดีตถูกทำลายลงใน สมัยสงครามโลกแต่ทางรัฐบาลเยอรมันได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่ให้คงสภาพเดิมจวบจนปัจจุบัน พบร้านค้าเก่าแก่ที่มีตั้งแต่ปี ค.ศ.1576 และ มหาวิหารเซนต์คิลเลี่ยน (Dom St Kilian) ซึ่งสะท้อนสถาปัตยกรรมแบบเยอรมันโรมาเนสก์ในยุคศตวรรษที่ 11-12 ไว้ได้อย่างดีและมหาวิหารแห่งนี้ยังติดอันดับ 1 ใน 4 วิหารที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมันอีกด้วย Alte Mainbrücke Würzburg สะพานเก่าที่สร้างข้ามแม่น้ำไมน์ (Mine river) พบกับรูปปั้นนักบุญมากมายประดับอยู่ที่ขอบสะพาน หลายท่านอาจสงสัยว่าสะพานแห่งนี้ลักษณะคล้ายกับสะพานชาร์ลแห่งกรุงปรากอันโด่งดัง ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเพราะทั้งสองสะพานนี้สร้างในยุคใกล้เคียงกัน ไม่พลาดเก็บภาพอันน่าประทับใจโดยมี ป้อมมาเรียนเบิร์ก(Marienberg Fortress) เป็นฉากหลัง อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร เดินทางต่อสู่ เมืองโรเทนเบิร์ก (Rothenburg Ob Der Tauber) (64 กม. / 1 ชม.) เมืองโบราณในยุคกลางซึ่งโรแมนติกที่สุดในเยอรมัน ล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองเก่า ที่เมื่อท่านก้าวผ่านห้วงเวลาได้ย้อนกลับไปสู่ศตวรรษที่ 16 ภายในบริเวณเขตเมืองเก่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนในยุคกลาง สไตล์ Half-Timberred ที่มีหน้าจั่วและหลังคาสีเเดง-ส้ม และถนนที่ปูด้วยหินตามแบบโบราณ ชมศาลาว่าการเมือง (Rathausturm – Altes Rathaus) ตั้งอยู่ในบริเวณจัตุรัส Marktplatz  ที่มีนาฬิกาอยู่ด้านหน้าอาคาร ให้ท่านชมบ้านเรือนที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี ซึ่งมีคำกล่าวไว้ว่า ถ้ามีเวลาเพียง 1 วันในเยอรมันท่านคงจะต้องเลือกเที่ยวเมืองโรเทนเบิร์กแห่งนี้ Plönlein เป็นมุมที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกันมากที่สุดจุดหนึ่ง จนกลายเป็นภาพสัญลักษณ์ของเมืองโรเธนเบิร์ก บ้านโครงไม้ซุงทรงสูงยาว เคียงคู่กับ หอคอย Sifter Makers ที่อยู่เยื้องไปด้านหลัง รายล้อมไปด้วยบ้านทรงโบราณสีสันสดใส ที่ตั้งไล่ระดับสูงต่ำอย่างลงตัว เป็นภาพในฝันของหลายคนที่ต้องการเดินทางมาเพื่อให้ได้เห็นด้วยตัวเอง 18.00 น. เชิญท่านเดินชม ตลาดคริสต์มาสแห่งเมืองโรเทนเบิร์ก ที่จัดบริเวณ  Market Square และขยายไปยัง Herrengasse, Town Hall Gallery, Grüner Markt และ Kirchplatz  ท่านจะได้พบกับร้านรวงต่างๆ ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มพื้นเมือง และยังมีของขวัญ ของที่ระลึก รวมถึงสินค้าแฮนด์เมคต่าง ๆ ที่ชาวเมืองนำออกมาจำหน่าย อาหารค่ำที่ภัตตาคาร  ที่พัก : Burg Hotel Rothenburg หรือเทียบเท่า DAY 03 : พุธที่ 13 ธันวาคม […]

  อิหร่าน อารยธรรมเปอร์เซีย

  27 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2566

  GREECE ODYSSEY

  5 - 18 ตุลาคม 2566

  Grand Journey Peru-Bolivia

  18 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน 2566

  GREECE ODYSSEY

  16 - 29 เมษายน 2566

  Aloha Hawaii

  19 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2566

  ชิลี – เกาะอีสเตอร์

  26 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2566