สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


  สู่โลกกว้าง

  สอบถามเพิ่มเติม

  โทร.  0-2212-8431

  เหมียว #122  ซัง #123  ไปร์ท #124

  outbound@chaitour.co.th

  โทร.  0-2212-8431

  เหมียว #122  ซัง #123  ไปร์ท #124

  outbound@chaitour.co.th

  ธันวาคม

  NEW YEAR BALI บาหลี บุโรพุทโธ ฉลองปีใหม่กับชัยทัวร์

  29 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567

  เดินทาง : 29 ธ.ค. 2566 – 2 ม.ค. 2567 ปุราอูลุนดานูบราตัน มนต์ขลังโบราณสถาน สร้างขึ้นเพื่อบูชา เทพพีแห่งสายน้ำ ตั้งตระหง่านริมทะเลสาบบราตัน เกาะบาหลี เกาะซึ่งผสมผสานวัฒนธรรม ฮินดูและพุทธรวมเป็นวัฒนธรรมพื้นเมือง Pirate Cruise ล่องเรือท้องทะเลบาหลียามเย็น รับประทานอาหารพร้อมชมการแสดง Anvaya Resort Kuta รีสอร์ท 5 ดาวริมชายหาด บุโรพุทโธและปรัมบานัน สองศาสนสถานมรดกโลก อันโด่งดัง เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศสุดแสนร่มรื่น DAY 01 : ศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 กรุงเทพฯ – จากาต้า – ยอกยากาต้า 06.15 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย (Row) ประตูทางเข้าที่ 1 เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยอำนวยความสะดวก 08.20 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG 433 (3.35 ชม.) 11.55 น. ถึงสนามบินนานาชาติซูการ์โน ฮัตตา (Soekarno-Hatta International Airport) ประเทศอินโดนีเซีย พักตามอิริยาบถ เตรียมเปลี่ยนเครื่อง 15.30 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน ID 6372 (1.15 ชม.) 16.45 น. ถึงสนามบินนานาชาติยอกยากาต้า (Yogyakarta International Airport) เป็นเมืองหลักของเขตปกครองพิเศษยอกยาการ์ตาเกาะชวากลาง ซึ่งปกครองโดยราชวงศ์สุลต่านแห่งยอกยาการ์ตาฮาเม็งกูบูโวโน (Hamengkubuwono) มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1755 จนถึงปัจจุบัน Mount Merbabu ภูเขาไฟขนาดใหญ่ ณ ใจกลางของเกาะชวา ด้วยความโดดเด่นและสวยงาม ทำให้ดินแดนแห่งนี้มีชื่อเล่นว่า “ลมหายใจของเทพเจ้า” และคำว่า Merbabu นั้นยังแปลได้ว่า ภูเขาไฟแห่งเถ้าถ่านอีกด้วย ยอดเขาสูงที่สุดของเขตภูเขาเป็นรูปตัว U มีความสูงถึง 3,119 เมตร อาหารค่ำที่โรงแรม ที่พัก Hotel Marriott Yogyakarta (5*) หรือเทียบเท่า DAY 02 : เสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2566 บุโรพุทโธ – ปรัมบานัน – เดนปาซาร์ อาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ บุโรพุทโธ (Borobudur) (40 กม./1.15 ชม) ศาสนสถานสุดยิ่งใหญ่แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.750 – 850 โดยกษัตริย์แห่งราศวงศ์ไศเลนทร์ที่นับถือศาสนาพุทธ ทำให้การสร้างบุโรพุทโธ ขึ้นเป็นสถูปแบบมหายานด้วนหินภูเขาไฟ โครงสร้างฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม พื้นที่ประมาณ 55,000 ตารางเมตร แบ่งเป็น 10 ชั้น แต่ละชั้นขนาดลดหลั่นกันเป็นทรงพีระมิด เจดีย์แต่ละองค์บรรจุพระพุทธรูปตั้งเรียงราย 3 ระดับ ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ.1991 การออกแบบบุพุทโธเปรียบเป็นสัญลักษณ์แห่งจักรวาล โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 Kamadhatu ประกอบด้วยภาพนูนต่ำมากกว่า 160 ภาพ แสดงถึงดินแดนแห่งมนุษย์ทั่วไปที่ยังหลงอยู่ในกิเลสและความปรารถนา ส่วนที่ 2 Rapudhatu ผนังและระเบียงภาพหินสลักพุทธประวัติ ชาดก และพระพุทธรูป แสดงถึงมนุษย์ที่เริ่มเข้าใจถึงพระธรรมและเริ่มหลุดพ้นจากกิเลส ส่วนที่ 3 Arupadhatu ระเบียงทั้ง 3 ชั้น ซึ่งมีเจดีย์และพระพุทธรูปอยู่ภายในเจดีย์ หมายถึงการตื่นรู้และเบิกบาน ในขณะที่เจดีย์องค์ใหญ่ตรง เปรียบเสมือนการนิพพานแห่งศาสนาพุทธ อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร บุโรพุทโธ พุทธสถานแบบฮินดูชวา ผสมผสานกับศิลปะแบบอินเดีย สร้างจากหินภูเขาไฟ ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงดอกบัว โดยเปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุ หากเดินขึ้นถึงยอดเขา ก็เท่ากับว่าได้ขึ้นมาถึงดินแดนสวรรค์ นำท่านสู่ ปรัมบานัน (Prambanan) (50 กม./1.30 ชม.) สร้างด้วยสถาปัตยกรรมตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ภายนอกเป็นทรงสูง บริเวณโดยรอบตกแต่งด้วยภาพนูนต่ำเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรามายณะ (Ramayana) ซึ่งต่อเนื่องกันจากประตูทางทิศตะวันออกไปตามเข็มนาฬิกาสู่ภายใน […]

  เยอรมัน ตลาดคริสต์มาสมาร์เก็ต

  11 - 19 ธันวาคม 2566

  เดินทาง : วันจันทร์ที่ 11- วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 Rothenberg เมืองแห่งเทพนิยายแสนสวยบนเส้นทางสายโรแมนติก แห่งแคว้นบาวาเรีย Alsace เที่ยวหมู่บ้านสวย แห่งแคว้นอัลซาส Colmar, Ribeauvillé, Strasbourg, Kaysersberg Christmas Market เดินเที่ยวตลาดคริสต์มาสเทศกาลแห่งความสุขหลากหลายบรรยากาศ ที่ Rothenberg, Strasbourg, Ravenna gorge, Lucerne DAY 01 : จันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 กรุงเทพฯ 20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย Row H/J  ประตูทางเข้าที่ 3 เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยอำนวยความสะดวก 23.40 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 920 (12.15 ชม. / Dinner, Breakfast) DAY 02 : อังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 แฟรงค์เฟิร์ท – เวิร์ซบวร์ก – โรเทนเบิร์ก 05.55 น. ถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ท(Frankfurt) ประเทศเยอรมัน (Germany)  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 07.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวิร์ซบวร์ก (Wurzburg) (122 กม. / 1.20 ชม.) จุดเริ่มต้นของเส้นทางสายโรแมนติก (Romantic Road หรือ Ramantische Strasse) นำท่านเข้าสู่ ย่านเมืองเก่า ซึ่งอดีตถูกทำลายลงใน สมัยสงครามโลกแต่ทางรัฐบาลเยอรมันได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่ให้คงสภาพเดิมจวบจนปัจจุบัน พบร้านค้าเก่าแก่ที่มีตั้งแต่ปี ค.ศ.1576 และ มหาวิหารเซนต์คิลเลี่ยน (Dom St Kilian) ซึ่งสะท้อนสถาปัตยกรรมแบบเยอรมันโรมาเนสก์ในยุคศตวรรษที่ 11-12 ไว้ได้อย่างดีและมหาวิหารแห่งนี้ยังติดอันดับ 1 ใน 4 วิหารที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมันอีกด้วย Alte Mainbrücke Würzburg สะพานเก่าที่สร้างข้ามแม่น้ำไมน์ (Mine river) พบกับรูปปั้นนักบุญมากมายประดับอยู่ที่ขอบสะพาน หลายท่านอาจสงสัยว่าสะพานแห่งนี้ลักษณะคล้ายกับสะพานชาร์ลแห่งกรุงปรากอันโด่งดัง ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเพราะทั้งสองสะพานนี้สร้างในยุคใกล้เคียงกัน ไม่พลาดเก็บภาพอันน่าประทับใจโดยมี ป้อมมาเรียนเบิร์ก(Marienberg Fortress) เป็นฉากหลัง อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร เดินทางต่อสู่ เมืองโรเทนเบิร์ก (Rothenburg Ob Der Tauber) (64 กม. / 1 ชม.) เมืองโบราณในยุคกลางซึ่งโรแมนติกที่สุดในเยอรมัน ล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองเก่า ที่เมื่อท่านก้าวผ่านห้วงเวลาได้ย้อนกลับไปสู่ศตวรรษที่ 16 ภายในบริเวณเขตเมืองเก่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนในยุคกลาง สไตล์ Half-Timberred ที่มีหน้าจั่วและหลังคาสีเเดง-ส้ม และถนนที่ปูด้วยหินตามแบบโบราณ ชมศาลาว่าการเมือง (Rathausturm – Altes Rathaus) ตั้งอยู่ในบริเวณจัตุรัส Marktplatz  ที่มีนาฬิกาอยู่ด้านหน้าอาคาร ให้ท่านชมบ้านเรือนที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี ซึ่งมีคำกล่าวไว้ว่า ถ้ามีเวลาเพียง 1 วันในเยอรมันท่านคงจะต้องเลือกเที่ยวเมืองโรเทนเบิร์กแห่งนี้ Plönlein เป็นมุมที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกันมากที่สุดจุดหนึ่ง จนกลายเป็นภาพสัญลักษณ์ของเมืองโรเธนเบิร์ก บ้านโครงไม้ซุงทรงสูงยาว เคียงคู่กับ หอคอย Sifter Makers ที่อยู่เยื้องไปด้านหลัง รายล้อมไปด้วยบ้านทรงโบราณสีสันสดใส ที่ตั้งไล่ระดับสูงต่ำอย่างลงตัว เป็นภาพในฝันของหลายคนที่ต้องการเดินทางมาเพื่อให้ได้เห็นด้วยตัวเอง 18.00 น. เชิญท่านเดินชม ตลาดคริสต์มาสแห่งเมืองโรเทนเบิร์ก ที่จัดบริเวณ  Market Square และขยายไปยัง Herrengasse, Town Hall Gallery, Grüner Markt และ Kirchplatz  ท่านจะได้พบกับร้านรวงต่างๆ ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มพื้นเมือง และยังมีของขวัญ ของที่ระลึก รวมถึงสินค้าแฮนด์เมคต่าง ๆ ที่ชาวเมืองนำออกมาจำหน่าย อาหารค่ำที่ภัตตาคาร  ที่พัก : Burg Hotel Rothenburg หรือเทียบเท่า DAY 03 : พุธที่ 13 ธันวาคม […]