สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


  สู่โลกกว้าง

  สอบถามเพิ่มเติม

  โทร.  0-2212-8431

  เหมียว #122  ซัง #123  ไปร์ท #124

  outbound@chaitour.co.th

  โทร.  0-2212-8431

  เหมียว #122  ซัง #123  ไปร์ท #124

  outbound@chaitour.co.th

  กุมภาพันธ์

  ชมซากุระบานที่โอกินาว่า

  28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2567

  เดินทาง : 28 ม.ค.-1 ก.พ. 2567 โอกินาว่าจังหวัดทางใต้สุดของญี่ปุ่นมีเป็นจังหวัดแรกที่มีชื่อเสียงด้านการชมดอกซากุระก่อนใครในญี่ปุ่น เทศกาลซากุระโมโตบุ ยาเอดาเกะ เพลิดเพลินกับซากุระกว่า 7,000 ต้นที่ปลูกบนภูเขายาเอะ ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 453 เมตร หลากหลายกิจกรรม ชมวัฒนธรรมดั้งเดิมที่โอกินาว่าเวิลด์, เข้าชมความทันสมัยของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ, ช้อปปิ้งขนมที่ร้านโอกาชิโกเตนและช้อปปิ้งห้างอาชาบิน่า เอ้าท์เล็ตมอลล์ Day 01 : อาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – โอกินาว่า 08.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ ประตู 9 (ROW S) เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยอำนวยความสะดวก 10.55 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน CI 834 15.25 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวัน เถาหยวน พักเปลี่ยนอิริยาบถและเปลี่ยนเครื่อง 17.20 น. ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบิน CI 122 19.45 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาตินาฮา เกาะโอกินาว่า ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ที่พัก Ryukyu Onsen Senagajima Hotel – Japanese Western open air bath (4 คืน) Day 02 : จันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 โอกินาว่าเวิลด์ – อาชาบิน่า เอ้าท์เล็ตมอลล์ อาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านสู่ โอกินาว่าเวิลด์ (Okinawa World) ศูนย์รวมวัฒนธรรมดังเดิมของชาวริวกิว ทางด้านใต้ของเกาะโอกินาว่า มีการแสดงพื้นบ้านต่างๆ เช่น การแสดงตีกลองพื้นเมือง หรือ Eisa Dance เป็นระบําตีกลองสไตล์ชาวโอกินาว่า มีบ้านโบราณจําลองความเป็นอยู่ และสถานที่น่าสนใจที่สุดของ คือ ถ้ำธารมรกต เป็นถ้ำหินงอกหินย้อยสวยงาม ต้องเดินลึกลงไปในใต้ดินกว่า 30 เมตร ภายในมีทางเดินชมความงามของถ้ำ ยาวกว่า 700 เมตร อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ถ้ำธารมรกต ถือเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ภายในถ้ำ มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี และมีความชื้นสูง เพราะมีธารน้ำไหลผ่านซอกหินอยู่ตลอดเวลาก่อให้เกิดปรากฏการณ์หินงอกและหินย้อยขนาดใหญ่ นําท่านสู่ ห้างอาชาบิน่า เอ้าท์เล็ตมอลล์ (Okinawa Outlet Mall Ashibina) แหล่งรวมสินค้า แบรนด์เนมชื่อดังของโอกินาว่ามากมาย เช่น Polo Ralph Lauren, Casio, Coach, Diesel, Gap, Croc ฯลฯ อาหารค่ำที่ภัตตาคาร Day 03 : อังคารที่ 30 มกราคม 2567 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ – ภูเขายาเอดาเกะ อาหารเช้าที่โรงแรม นําท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ (Okinawa Churaumi Aquarium) ที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุด ในญี่ปุ่น มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก แสดงพันธุ์ปลาทะเลต่างๆ แบ่งออกเป็น 4 ชั้น และแบ่งแยกไปตามโซน คือ Touch Pool เป็น Lagoon ขนาดเล็ก จําลองสภาพธรรมชาติของปลาที่อาศัยบริเวณแนวปะการัง เช่น ปลาดาว หอยเม่น ปลิงทะเล และโซน Journey To The Coral Reef, The Sea of Tropical Fish และไฮไลท์ที่สาคัญของพิพิธภัณฑ์คือ The Kuroshio Sea เป็นห้องชื่อมาจากกระแสน้ำอุ่นกุโรชโวของญี่ปุ่น ภายในแสดงพันธุ์ปลา ในแทงค์ขนาดใหญ่สูงกว่า 8 เมตร กว้างกว่า 22 เมตร ทําจากอะคริลิคใสหนากว่า 60 เซนติเมตร […]

  ไบคาล อัญมณีสีฟ้า แห่งไซบีเรีย

  16 - 22 กุมภาพันธ์ 2567

  เดินทาง : ศุกร์ที่ 16 – พฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 (7 วัน 6 คืน) อิรคุตสก์  ปารีสแห่งไซบีเรีย เมืองสงบริมทะเลสาบ อันงดงามดั้งไข่มุก เทศกาลน้ำแข็ง สุดพิเศษที่มีแค่ปีละครั้ง เรียนรู้การแกะสลักน้ำแข็ง แบบฉบับรัสเซีย โกลเดนฮอร์ด ชมโชว์การแสดงจากโกลเดนฮอร์ด ทายาทรุ่นสุดท้ายของ ชนเผ่ามองโกลบูเรียต Day 01 : ศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 กรุงเทพฯ – อิรคุตสก์ 9.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไซบีเรีย (Row S) ประตูทางเข้าที่ 9 เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยอำนวยความสะดวก 11.25 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน S7 6038 (6.45 ชม.) 19.10 น. เดินทางถึง อิรคุตสก์ (Irkutsk) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาเร็วกว่าไทย 1 ชม.) เมืองอิรคุตสก์เป็นเมืองหลวงในแคว้นโอบลาสต์ (Province Oblast) อยู่ในเขตสหพันธ์ไซบีเรีย (Siberian Federal District) 1 ใน 9 เขตสหพันธรัฐรัสเซีย อาหารค่ำที่โรงแรม ที่พัก Hotel Courtyard by Marriott Irkutsk City Center หรือเทียบเท่า Day 02 : เสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 อิรคุตสก์ – ลิสต์เวียนก้า อาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิสต์เวียนก้า (Listvyanka) (70 กม./ 1 ชม.) ลิสต์เวียนก้า เมืองเล็กอันเงียบสงบริมทะเลสาบไบคาล มีประชากรน้อยกว่า 2,000 คน แต่ยังคงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ไว้ดั้งเดิม โดยเฉพาะการล่าสัตว์และเดินทางด้วยสุนัขลากเลื่อน ระหว่างทางชม วิวแม่น้ำอังการ่า (Angara River) แม่น้ำสายยาวที่สุด โดยมีความยาวถึง 1,779 กิโลเมตร และมีความสำคัญมากในเขตไซบีเรีย รับฟังเรื่องราวตำนานความเชื่อของทะเลสาบไบคาล ที่ได้สมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งไซบีเรีย” หรือ “ดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย” นำท่านสัมผัสประสบการณ์ นั่งรถลากเลื่อนโดยสุนัขฮัสกี้ (Baikal Dog Sledding) สายพันธุ์ท้องถิ่นที่แสนทรหดโลดแล่นไปบนทุ่งหิมะอันกว้างใหญ่ ตามแนวป่าสนไทก้าอย่างสนุกสนาน (ใช้เวลา รอบละประมาณ 15 นาที) เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ไบคาล (Baikal Museum) ที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาและข้อมูล เชิงวิทยาศาสตร์ของทะเลสาบไบคาล ชมพันธุ์สัตว์น้ำท้องถิ่นหลากหลายชนิด รวมทั้งแมวน้ำพันธุ์น้ำจืด ที่มีเพียงที่นี่ที่เดียวในโลก จากนั้นนำท่านสู่ จุดชมวิวเชอร์สกี้ (Chersky Stone) โดยกระเช้าไฟฟ้าเพื่อชมความงามของทะเลสาบไบคาล ที่จะมองเห็นปากแม่น้ำแองการาที่ไหลจากทะเลในมุมสูง เนอปาแมวน้ำไบคาล หนึ่งในสิ่งอันพิศวงของโลก ชาวประมงท้องถิ่นรู้จักในนาม “เนอปา” ด้วยความพิเศษที่อาศัยอยู่ในน้ำจืด และไม่มีหู และขนอันสวยงามทำให้สามารถอาศัย ในทะเลสาบได้ จึงมรดกทางธรรมชาติของโลก จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดพื้นเมือง (Fish & Souvenirs Market) ชมบรรยากาศตลาดปลาโอมุล ที่มีให้เลือกชิมทั้งแบบนึ่ง แบบรมควัน และแบบแห้ง ให้เวลาท่านสำรวจสินค้าท้องถิ่น หรือ เลือกซื้อของ ที่ระลึก อาทิตุ๊กตาแม่ลูกดก หมวก ถุงมือ อุปกรณ์กันหนาวสไตล์มองโกล ตุ๊กตาแมวน้ำ พวงกุญแจ โปสการ์ด เมล็ดสน ฯลฯ อาหารค่ำที่ภัตตาคาร ที่พัก Krestovaya Pad หรือเทียบเท่า ปลาโอมูล หนึ่งในทรัพยากรทางน้ำของทะเลสาบไบคาลอุดมสมบูรณ์ ปลาโอมูลยังอยู่ในสปีชีส์เดียวกับแซลมอน คนในพื้นที่นี้จึงนิยมประทานกันในชีวิตประจำวัน Day 03 : อาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 อิรคุตสก์ – เกาะโอลคอน อาหารเช้าที่โรงแรม […]

  อียิปต์ ล่องแม่น้ำไนล์

  24 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2567

  Aloha Hawaii

  19 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2566

  ชิลี – เกาะอีสเตอร์

  26 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2566