สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


  เที่ยวเวียงจันทร์ ประตูชัยลาว

  เมืองเฟือง..เพชรเม็ดงามแห่งเวียงจันทน์

  วันเดินทาง : เสาร์ที่ 27 – อังคารที่ 30 มกราคม 2567

  ค่าบริการ

  ท่านละ 22,600.- บาท

  พักเดี่ยวเพิ่ม 2,400.- บาท

  เมื่อเมืองเฟือง สปป.ลาวถูกเปรียบให้เป็นเพชรเม็ดงามของเวียงจันทน์ ทริปนี้เราจึงชวนท่านร่วมพิสูจน์ความงามของเมืองท่องเที่ยวนี้ โดยเริ่มจากหนองคายข้ามไปยังเวียงจันทน์ สัมผัสอากาศเย็น ๆ ชมธรรมชาติสวย ๆ รอยยิ้มมิตรไมตรีของชาวบ้าน และร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรในแพยามเช้าใช้เวลาช้า ๆ ซึมซับไปกับวัฒนธรรมที่น่ารักของบ้านพี่เมืองน้อง ปิดท้ายทริปด้วยความงามของทะเลบัวแดง ที่จะบานเต็มผืนน้ำ หนองหานแค่ช่วง ธ.ค.-ก.พ. ของทุกปี

  DAY 01 : เสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 กรุงเทพ – หนองคาย

  06.00 น. พร้อมกันที่ หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนอังรีดูนังต์

  06.30 น. เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

  บริการอาหารเช้า เครื่องดื่มชา – กาแฟ และผลไม้

  ทักทายสนทนาตามประสาคนกันเอง

  อาหารกลางวันที่ บ้านไผ่

  เดินทางสู่จังหวัดหนองคาย นำท่านสักการะ หลวงพ่อพระใส ณ วัดโพธิ์ชัย เสริมสิริมงคลกันก่อนนะคะ

  อาหารค่ำที่ หนองคาย

  ที่พัก โรงแรมอมันตรา หนองคาย (1 คืน)

  DAY 02 : อาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 เมืองเฟือง – เวียงจันทน์

  อาหารเช้าที่โรงแรม

  เดินทางสู่ด่านชายแดนไทย-ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง (ใช้พาสปอร์ตในการผ่านด่านตรวจคนเข้า-ออกเมือง) ข้ามสะพานมิตรภาพไทย – ลาวแห่งที่ 1 เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้ปรับอากาศของลาว (4-5 ท่าน / ตู้)

  เดินทางสู่ เมืองเฟือง ที่ถูกขนานนามว่าสวรรค์บนดินแห่ง สปป.ลาว เพราะมีธรรมชาติที่โดดเด่นและเทือกเขา ใหญ่น้อยรายล้อม กระจัดกระจายเคียงไปกับพื้นที่เกษตรกรรม

  ถึง บ้านโนนหินแห่ ชมความสวยงามของ วัดสินไชยาราม (ผู้หญิงนุ่งผ้าถุง ผู้ชายนุ่งกางเกงขายาว) เมื่อผ่านประตูเข้ามาก็จะพบพระพุทธรูปสีทองหลากหลายเรียงรายราวกับนำทางเราเข้าไปในวัดนับร้อยองค์กำลัง เดินธุดงค์เรียงแถวหลากหลายอริยาบท ลานบารมีมณีนาคราช สวนพระพุทธเจ้าชนะมาร สวนเวฬุวัน พระพุทธรูปปางสมาธิหรือปางตรัสรู้จำนวน 1,250 องค์ ฯลฯ สำหรับไฮไลท์คือ รูปปั้นหอยสีขาวขนาดใหญ่ ที่มีพระพุทธรูปอยู่ภายใน สร้างมาจากแรงบรรดาลใจ “สังข์สินไชย” ที่เป็นวรรณคดีของไทยและลาวที่แนวเรื่องราวคล้ายกันแพร่หลายในภาคอีสานและสปป.ลาว แต่ทางลาวได้ขึ้นทะเบียนสินไซเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เมื่อปี พ.ศ.2548

  อาหารกลางวัน

  หลังอาหารพบกับความเป็นธรรมชาติของเมืองเฟืองโดยนำท่าน ล่องแพแม่น้ำลีก สัมผัสความสดชื่นและอากาศอันบริสุทธิ์ ภาพภูเขาผาตึ้ง ผาเรือง ต้นไม้สีเขียวสายน้ำใสใหลเย็นเห็นแล้วสบายตาอย่างยิ่ง (1 ชั่วโมง) จากนั้นเก็บภาพสวย ๆ ของอ่างเก็บน้ำตง ก่อนเดินทางกลับสู่นครหลวงเวียงจันทน์

  อาหารค่ำที่ ห้องอาหาร

  ที่พัก Eastin Hotel Vientiane Laos / Le Thatluang D’oR Boutique Hotel (1 คืน)

  DAY 03 : จันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวียงจันทน์ – อุดรธานี

  อาหารเช้าที่โรงแรม

  เปลี่ยนพาหนะเป็นรถโค้ชปรับอากาศของลาวเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ของ สปป. ลาว

  ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงาม และเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของนครเวียงจันทน์

  สักการะ พระธาตุหลวง พระธาตุองค์ใหญ่สีทองสวยงามซึ่งพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชสร้างครอบองค์เก่า ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนหัวหน่าว 27 พระองค์ มีพระธาตุองค์ใหญ่ตรงกลาง และองค์เล็กๆ โดยรอบอีก 30 องค์ แทนบารมี 30 ประการ ที่บำเพ็ญเพื่อบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “พระเจดีย์โลกะจุฬามณี

  จากนั้นนำชม หอพระแก้ว เดิมเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต  ซึ่งอาคารหลังนี้ได้รับการบูรณะใหม่ภายหลัง ในปี พ.ศ.2480 – 2483 ปัจจุบันแม้ไม่มีพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ แต่ได้จัดวางพระประธาน องค์ใหม่และยังมีพระไตรปิฎกกับโบราณวัตถุอื่น ๆ

  อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ที่ สนามบินวัดไต

  นำชม วัดศรีเมือง ในนครเวียงจันทน์ที่มีประชาชนชาวลาวเดินทางไปสักการะบูชาเป็นจำนวนมาก เป็นที่ตั้งของเสาหลักเมืองประจำนครเวียงจันทน์

  จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของฝากที่ ตลาดเช้า ซึ่งเปิดให้บริการทั้งวันมีสินค้ามากมายทั้ง เสื้อ ผ้าไหม เครื่องเงิน เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่น ของใช้ต่าง ๆ กระเป๋า รองเท้า ขนม ผลไม้ ซีดีหนัง ซีดีเพลง เป็นต้น

  สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ประเทศไทยผ่านทางสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 ชมและเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี อาทิ เหล้า ไวน์ ช็อคโกแลต ฯลฯ

  เปลี่ยนพาหนะเป็นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่จังหวัดอุดรธานี

  อาหารค่ำที่โรงแรม

  ที่พัก โรงแรมอัมมาน บูทิค อุดรธานี (1 คืน)

  DAY 04 : อังคารที่ 30 มกราคม 2567 อุดรธานี – กรุงเทพฯ

  อาหารเช้าที่โรงแรม

  เดินทางสู่อำเภอกุมภวาปี นำท่านล่องเรือชม ทะเลบัวแดง ซึ่งจะออกดอกชูช่อสีชมพูอมแดงบานสะพรั่งในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม เพียง 3-4 เดือนเท่านั้น

  อาหารกลางวันที่ ไก่ย่างเขาสวนกวาง

  ซื้อขนมของฝากที่ ร้านบ้านภัทรา ก่อนเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

  19.00 น. ถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

  เดินทางกลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนานและประทับใจ

  หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม

  อัตรานี้รวม

  1. รถโค้ชปรับอากาศชั้นเยี่ยม ท่องเที่ยวตามรายการ
  2. ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
  3. อาหารจัดเลี้ยง พร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม้
  4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
  5. ทุนประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ท่านละ 500,000 บาท      
  6. มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชัยทัวร์

  อัตรานี้ไม่รวม

  1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
  2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์,
   ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด

  สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ

  • แอลกอฮอล์สเปรย์
  • ทำความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่กำหนด

  ฝ่ายขาย : โทร. 0 2212 8431 ต่อ 148 (อิ๊ด)  •  143 (โบลิ่ง)  •  144 (จูน)   Line ID : 081-918-5118