สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


    เที่ยวทั่วไทย

    มกราคม 2567

    เมืองเฟือง..เพชรเม็ดงามแห่งเวียงจันทน์

    27 - 30 มกราคม 2567

    วันเดินทาง : เสาร์ที่ 27 – อังคารที่ 30 มกราคม 2567 เมื่อเมืองเฟือง สปป.ลาวถูกเปรียบให้เป็นเพชรเม็ดงามของเวียงจันทน์ ทริปนี้เราจึงชวนท่านร่วมพิสูจน์ความงามของเมืองท่องเที่ยวนี้ โดยเริ่มจากหนองคายข้ามไปยังเวียงจันทน์ สัมผัสอากาศเย็น ๆ ชมธรรมชาติสวย ๆ รอยยิ้มมิตรไมตรีของชาวบ้าน และร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรในแพยามเช้าใช้เวลาช้า ๆ ซึมซับไปกับวัฒนธรรมที่น่ารักของบ้านพี่เมืองน้อง ปิดท้ายทริปด้วยความงามของทะเลบัวแดง ที่จะบานเต็มผืนน้ำ หนองหานแค่ช่วง ธ.ค.-ก.พ. ของทุกปี DAY 01 : เสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 กรุงเทพ – หนองคาย 06.00 น. พร้อมกันที่ หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ริมถนนอังรีดูนังต์ 06.30 น. เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย บริการอาหารเช้า เครื่องดื่มชา – กาแฟ และผลไม้ ทักทายสนทนาตามประสาคนกันเอง อาหารกลางวันที่ บ้านไผ่ เดินทางสู่จังหวัดหนองคาย นำท่านสักการะ หลวงพ่อพระใส ณ วัดโพธิ์ชัย เสริมสิริมงคลกันก่อนนะคะ อาหารค่ำที่ หนองคาย ที่พัก โรงแรมอมันตรา หนองคาย (1 คืน) DAY 02 : อาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 เมืองเฟือง – เวียงจันทน์ อาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางสู่ด่านชายแดนไทย-ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมือง (ใช้พาสปอร์ตในการผ่านด่านตรวจคนเข้า-ออกเมือง) ข้ามสะพานมิตรภาพไทย – ลาวแห่งที่ 1 เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้ปรับอากาศของลาว (4-5 ท่าน / ตู้) เดินทางสู่ เมืองเฟือง ที่ถูกขนานนามว่าสวรรค์บนดินแห่ง สปป.ลาว เพราะมีธรรมชาติที่โดดเด่นและเทือกเขา ใหญ่น้อยรายล้อม กระจัดกระจายเคียงไปกับพื้นที่เกษตรกรรม ถึง บ้านโนนหินแห่ ชมความสวยงามของ วัดสินไชยาราม (ผู้หญิงนุ่งผ้าถุง ผู้ชายนุ่งกางเกงขายาว) เมื่อผ่านประตูเข้ามาก็จะพบพระพุทธรูปสีทองหลากหลายเรียงรายราวกับนำทางเราเข้าไปในวัดนับร้อยองค์กำลัง เดินธุดงค์เรียงแถวหลากหลายอริยาบท ลานบารมีมณีนาคราช สวนพระพุทธเจ้าชนะมาร สวนเวฬุวัน พระพุทธรูปปางสมาธิหรือปางตรัสรู้จำนวน 1,250 องค์ ฯลฯ สำหรับไฮไลท์คือ รูปปั้นหอยสีขาวขนาดใหญ่ ที่มีพระพุทธรูปอยู่ภายใน สร้างมาจากแรงบรรดาลใจ “สังข์สินไชย” ที่เป็นวรรณคดีของไทยและลาวที่แนวเรื่องราวคล้ายกันแพร่หลายในภาคอีสานและสปป.ลาว แต่ทางลาวได้ขึ้นทะเบียนสินไซเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เมื่อปี พ.ศ.2548 อาหารกลางวัน หลังอาหารพบกับความเป็นธรรมชาติของเมืองเฟืองโดยนำท่าน ล่องแพแม่น้ำลีก สัมผัสความสดชื่นและอากาศอันบริสุทธิ์ ภาพภูเขาผาตึ้ง ผาเรือง ต้นไม้สีเขียวสายน้ำใสใหลเย็นเห็นแล้วสบายตาอย่างยิ่ง (1 ชั่วโมง) จากนั้นเก็บภาพสวย ๆ ของอ่างเก็บน้ำตง ก่อนเดินทางกลับสู่นครหลวงเวียงจันทน์ อาหารค่ำที่ ห้องอาหาร ที่พัก Eastin Hotel Vientiane Laos / Le Thatluang D’oR Boutique Hotel (1 คืน) DAY 03 : จันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวียงจันทน์ – อุดรธานี อาหารเช้าที่โรงแรม เปลี่ยนพาหนะเป็นรถโค้ชปรับอากาศของลาวเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ของ สปป. ลาว ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงาม และเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของนครเวียงจันทน์ สักการะ พระธาตุหลวง พระธาตุองค์ใหญ่สีทองสวยงามซึ่งพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชสร้างครอบองค์เก่า ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนหัวหน่าว 27 พระองค์ มีพระธาตุองค์ใหญ่ตรงกลาง และองค์เล็กๆ โดยรอบอีก 30 องค์ แทนบารมี 30 ประการ ที่บำเพ็ญเพื่อบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “พระเจดีย์โลกะจุฬามณี“ จากนั้นนำชม หอพระแก้ว เดิมเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต  ซึ่งอาคารหลังนี้ได้รับการบูรณะใหม่ภายหลัง ในปี พ.ศ.2480 – 2483 ปัจจุบันแม้ไม่มีพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ แต่ได้จัดวางพระประธาน องค์ใหม่และยังมีพระไตรปิฎกกับโบราณวัตถุอื่น ๆ อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ที่ สนามบินวัดไต นำชม […]