สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


  เที่ยวทั่วไทย

  สอบถามเพิ่มเติม

  โทร.  0-2212-8431

  ต๋อม#115    จูน#116    เต้ย#117

  อี๊ด#119

  domestic@chaitour.co.th

   

  โทร.  0-2212-8431

  ต๋อม#115    จูน#116    เต้ย#117

  อี๊ด#119

  domestic@chaitour.co.th

   

  มกราคม 2564

  ซากุระ ภูลมโล เนินมะปราง

  11 - 13 มกราคม 2564

  เข้าร่วมโครงการ “เที่ยวไทยวัยเก๋า”

  ปีใหม่..แกรนด์ สตูล

  28 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564