สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


  เที่ยวทั่วไทย

  สอบถามเพิ่มเติม

  โทร.  0-2212-8431

  ต๋อม#115    จูน#116    เต้ย#117

  อี๊ด#119

  domestic@chaitour.co.th

   

  โทร.  0-2212-8431

  ต๋อม#115    จูน#116    เต้ย#117

  อี๊ด#119

  domestic@chaitour.co.th

   

  ธันวาคม 2561

  อรุณริมโขง ณ นครพนม

  28 - 31 ธันวาคม 2562

  รายการพิเศษ

  แก่นมะกรูด

  21 - 23 ธันวาคม 2562