สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


  เที่ยวทั่วไทย

  สอบถามเพิ่มเติม

  โทร.  0-2212-8431

  ต๋อม#115    จูน#116    เต้ย#117

  อี๊ด#119

  domestic@chaitour.co.th

   

  โทร.  0-2212-8431

  ต๋อม#115    จูน#116    เต้ย#117

  อี๊ด#119

  domestic@chaitour.co.th

   

  พฤศจิกายน

  ปาย แม่ฮ่องสอน ดอยแม่อูคอ

  28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564

  เขาค้อ blue sky

  10 - 12 พฤศจิกายน 2562