สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


  เกี่ยวกับชัยทัวร์

  นับ เป็นเวลากว่า 30 ปี ที่บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด ได้ถือกำเนิดจากปณิธาน “ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา” ของอาจารย์ชัยธวัชว์ ไทยง อดีตอาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญการสอนวิชา Field Trip Management อาจารย์ได้ริเริ่มจัดการท่องเที่ยวพร้อมไปกับการให้ข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้น และยังได้วางรูปแบบการจัดการท่องเที่ยว อย่างมีคุณภาพให้กับบริษัทชัยทัวร์ ซึ่งได้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ.2527 โดย ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/461 จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

  ในปัจจุบันชัยทัวร์ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยว รวมทั้งหน่วยงานราชการ และบริษัทต่างๆว่า มีมาตรฐานการบริการที่ดี โปรแกรมท่องเที่ยวมีคุณภาพ แม้ว่าอัตราค่าบริการค่อนข้างสูงกว่าบริษัทอื่นๆ แต่ก็มีข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจน

  สีม่วงเหลือง และแมลงปอ อาจารย์ชัยธวัชว์ ไทยง ได้เลือกสีม่วงเหลืองเป็นสีประจำชัยทัวร์ ทั้งนี้เกิดจาก ความประทับใจ เมื่อครั้งที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมในขบวนเสด็จเลียบพระนคร โดยกระบวนพยุหยาตราสถลมารคของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี 2506 ในวันนั้นถุงพระบาท”สีม่วง”ที่พระองค์ สวมใส่ช่างสง่างามยิ่งส่วน”สีเหลือง”แทนสีทอง ซึ่งถือว่าเป็นของล้ำค่าควรแก่ การยกย่อง นอกจากนั้นแล้ว อาจารย์ยังได้เลือกแมลงปอเป็นสัญลักษณ์ของ ชัยทัวร์ โดยให้เหตุผลว่าแมลงปอเวลาเกาะนิ่งๆ แล้วดูบอบบาง น่าทนุถนอม แต่มีพลังยามขยับปีกบิน

  ทีมงานชัยทัวร์

  • ทีมงานชัยทัวร์
  • ทีมงานในประเทศ
  • ทีมงานต่างประเทศ
  • ทีมงานมีเดีย
  • ทีมงานบัญชี
  • ทีมงานส่งเอกสาร

  อ.ชัยธวัชว์ ไทยง

  Founder

  ศุภชัย ตันพันธุ์ (หนุ่ย)

  Managing Director

  กฤช บุญสิทธิ (สอง)

  General Manager

  สุภัชชา อุทัยรังษี (จูน)

  Operation Manager

  อัมพร บุญเมือง (อี๊ด)

  Senior Sales Executive

  รัชนู สระโจมทอง (เป้)

  Sales Executive

  ชัยสิทธิ์ ลีลาเจริญถาวร (ท็อป)

  Operation Supervisor

  วฤณดา โพธิ์งาม (แอน)

  Operation Supervisor

  ชาญวิทย์ พิชญ์เลิศชาญ (เบิร์ด)

  Operation Executive

  ศศิพร แซ่อ้วง (ซัง)

  Senior Sales Supervisor

  ฐานิตา เทศมาสา (ไปร์ท)

  Sales Supervisor

  สุภาวดี มานพ (เต้)

  Ticketing Supervisor

  วรรยา อัชชเสวต (ก้อย)

  Media Executive

  สุทธิศักดิ์ สุใจยา (เด่น)

  Media Executive

  พัณณ์ชยา กีรติธีรโพธิ์ (โบว์)

  Account

  ธัญญารัตน์ รวมธรรม (อ๋อย)

  Account

  สุทัศน์ ประโยชน์งาม (ม่อน)

  Messenger

  ติน ประโยชน์งาม (โน้ต)

  Messenger