สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


  เอเชีย

  สอบถามเพิ่มเติม

  โทร.  0-2212-8431

  เหมียว #122  ซัง #123  ไปร์ท #124

  E-mail  :  outbound@chaitour.co.th

  โทร.  0-2212-8431

  เหมียว #122  ซัง #123  ไปร์ท #124

  E-mail  :  outbound@chaitour.co.th

  มกราคม

  โอมาน อัญมณีแห่งอาระเบียโอมาน

  21 - 26 มกราคม 2567

  วันเดินทาง : 21 – 26 มกราคม 2567 เมืองมัสกัต เมืองหลวงที่เต็มไปด้วยศิลปะและวัฒนธรรมเปอร์เซีย เลียบริมอ่าวโอมาน กับบ้านเรือนสีขาวสะอาดตา Jebel Shams อลังการกับความสวยงามของ Jebel Shams วิวแกรนด์แคนยอนแห่ง Arabia พักรีสอร์ทกลางทะเลทรายวาฮิบา สัมผัสการใช้ชีวิต ของชาวเบดูอิน ชนพื้นเมืองเผ่าดั้งเดิมของชาวอาหรับที่อาศัยอยู่ในทะเลทราย DAY 01 : ศุกร์ที่ 21 มกราคม 2567 กรุงเทพฯ – มัสกัต 06.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินโอมาน (ROW T) 09.15 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ WY 818 (6.20 ชม. / Breakfast) 12.35 น. ถึงเมืองมัสกัต (Muscat) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 13.30 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัสกัต (Muscat) เมืองหลวงของรัฐสุลต่านโอมาน (Sultanate of Oman)เริ่มเป็นที่จับตามองของนักท่องเที่ยว หลังมีการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ต่างๆ นับตั้งแต่พิพิธภัณฑ์ไปจนถึงรีสอร์ทหรูเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติโอมาน (The National Museum of Oman) มีพื้นที่ 25,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นห้องต่างๆ 30 ห้อง อาทิ ห้อง ประวัติศาสตร์การเดินเรือ ห้องอาวุธห้องเหรียญ ห้องก่อนประวัติศาสตร์และ ยุคโบราณ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีศูนย์การศึกษาห้องประชุมที่สามารถจัดการบรรยายวิชาการได้ รวมทั้งมีโรงภาพยนตร์ที่มีเทคโนโลยี 3 มิติ การแสดงภาพยนตร์สารคดีที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งมากกว่าเดิม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติโอมาน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัย เก็บรักษาทรัพย์สมบัติอันสำคัญของชาติและใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้อนุชนรุ่นหลัง แวะถ่ายรูปกับ พระราชวังอัลอาลามพาเลซ (Al Alam Palace) ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองเก่าบนเขตพระราชวังดั้งเดิมอายุกว่า 200 ปี พระราชวังแห่งนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของสถาปัตยกรรมอิสลามสมัยใหม่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1972 ที่ประทับอย่างเป็นทางการของสุลต่านแห่งโอมาน มักใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง คนสำคัญ เป็นอาคารที่โอ่โถงสง่างาม ด้วยกำแพงหินอ่อนขัดมัน ด้านหน้าพระราชวังประกอบด้วยเสาสีทองและสีฟ้าจำนวนสี่ต้น ตกแต่งด้วยซุ้มโค้งกระเบื้อง และงานแกะสลักที่วิจิตร อาหารค่ำที่โรงแรม ที่พัก : GRAND MILLENNIUM MUSCAT HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า DAY 02 : เสาร์ที่ 22 มกราคม 2567 มัสกัต – ซูร์ – ราด อัล ฮาร์ด อาหารเช้าที่โรงแรม นำชม สุเหร่าประจำกรุงมัสกัต (Grand Mosque) สุเหร่าขนาดใหญ่ที่สุดในโอมาน มีความสวยงามและสำคัญต่อโอมานมาก (การแต่งกาย : สุภาพบุรุษ สวมกางเกงขายาว สุภาพสตรี สวมกางเกงขายาว เสื้อแขนยาว และ ผ้าคลุมศีรษะ) สุเหร่าประจำกรุงมัสกัต ภายในมีพรมทอมือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีขนาด 70X60 เมตร มีน้ำหนักถึง 21 ตัน ใช้ช่างฝีมือที่เป็นผู้หญิงในการถักทอถึง 600 คน และใช้เวลาถึง 4 ปี ในส่วนทางเดินทาง ที่เชื่อมต่อกันแต่ละห้องจะถูกประดับประดา ไปด้วยกระจกสีต่างๆ สวยงามมาก จากนั้นชม หลุมยุบบิมมาห์ (Bimmah Sinkhole) บ่อหินปูนที่มีน้ำสีเขียวมรกต มีความลึกกว่า 20 เมตร เกิดจากการ ยุบตัวของชั้นหินปูนกลายเป็นหลุม ชาวพื้นเมืองมีเรื่องเล่าขานว่าหลุมยุบนี้เกิดจากเศษเสี้ยวของพระจันทร์หล่นจากฟ้านำท่านเดินทางสู่ Wadi Shab ภูมิประเทศบริเวณวาดิชาบเป็นแบบหุบผา มีถ้ำ และทะเลสาบน้ำจืด ให้ท่าน เก็บภาพความประทับใจ อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางสู่ เมืองซูร์ (Sur) เมืองท่าเก่าแก่ที่สำคัญอีกเมืองหนึ่ง ชาวบ้านมีวิถีชีวิตประกอบอาชีพประมงและความที่เป็นเมืองอยู่ติดทะเลและเป็นเมืองท่าที่สำคัญ ซูร์ก็เลยเป็นเหมือนเมืองหลวงของการต่อเรือ (Dhow) ของโอมาน ชม อู่ต่อเรือ (Dhow Factory) ที่นี่ชาวบ้านทำการต่อเรือกันเป็นกิจจะลักษณะ […]

  เวียดนาม ซาปา ฮานอย ฮาลองเบย์

  30 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567

  เดินทาง : 30 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567 Halong Bay ล่องเรือ Paradise Elegance Cruises เรือหรูระดับ 5 ดาวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ไม่เหมือนใครในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Sapa นั่งกระเช้าชมวิวในม่านหมอกสู่ยอดเขาฟานซิปัน ชมวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวเขาเผ่าม้งที่หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต พักโรงแรม 5 ดาว ใจกลางเมืองซาปา Hôtel de la Coupole MGallery Hanoi เช็คอินเมืองหลวงของเวียดนาม ถ่ายรูปกับสะพานรัศมีอาทิตย์ ที่วัดเนินหยก นั่งรถซิโคล่ชมเมือง ช้อปปิ้งที่ถนน 36 สาย อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารที่หลากหลาย Day 01 : เสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2566 กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลองเบย์ 05.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์การบินไทยสมายล์ เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 07.45 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน WE 560 (1.50 ชม.)  09.35 น. ถึง สนามบินนอยใบ เมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร เดินทางสู่ อ่าวหะล็อง หรือ อ่าวฮาลอง (2 ชม.) อ่าวฮาลอง อ่าวแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอ่าวตังเกี๋ย จังหวัดกว๋างนิญ ทางตอนเหนือของเวียดนาม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 1994 มีทัศนียภาพงดงามคล้ายๆ อ่าวอาร์-เบอร์ดีนในฮ่องกง   ถึงอ่าวฮาลอง นำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้า 2 ชั้น Queen Cable Car ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จุคนได้มากถึง 250 คน / เที่ยว ซึ่งจะนำท่านข้ามทะเลระยะทาง 2,165 เมตร  เชื่อมต่อระหว่างสถานี Ocean station และ Sun station ซึ่งเป็นจุดสูงสุดบนภูเขา Ba Deo ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามของอ่าวฮาลองเบย์ในมุม 360 องศา อาหารค่ำที่ภัตตาคาร  Phu’o’ng Nam (เมนู Deluxe Seafood) ที่พัก : WYNDHAM LEGEND HALONG HOTEL (Deluxe Ocean view room) หรือเทียบเท่า Day 02 : เสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2566 กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลองเบย์ อาหารเช้าที่โรงแรม 09.30 น. เดินทางเข้าสู่เมืองฮาลอง เพื่อเข้าชม พิพิธภัณฑ์กว๋างนิง (Ba’o tàng Quàng Ninh) หรือ Quàng Ninh Museum ภายในพิพิธภัณฑ์จะเป็นการจัดแสดงข้อมูลทางธรณีสัณฐานวิทยา พืชและสัตว์ ที่พบในพื้นที่ประวัติศาสตร์ของเมือง ข้าวของเครื่องใช้สมัยสงครามเวียดนาม และวิถีชีวิตคนเวียดนาม โดยไฮไลท์ของที่นี่อยู่บนชั้น 3 ที่มีการจำลองเหมืองถ่านหินมาไว้ในตัวพิพิธภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงประวัติ และข้าวของเครื่องใช้ของลุงโฮด้วย พิพิธภัณฑ์กว๋างนิง เป็นสถานที่ที่รวบรวมและนำเสนอข้อมูลในท้องถิ่นได้อย่างน่าสนใจ ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นสีดำทั้งหมดเพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของเมืองแห่งถ่านหิน 11.00 น. เดินทางสู่ท่าเรือ Paradise Elegance Cruises (7 กม.) 12.15 น. นำท่านลง เรือ Paradise Elegance Cruises เรือหรูระดับ 5 ดาว ชมความงามของ อ่าวฮาลองเบย์ (Halong Bay) ซึ่งได้รับการยกย่อง ให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1994 และเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องอินโดจีน […]

  อินเดียใต้ รัฐกรณาฏกะ

  23 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2566