สมัครรับข่าวสารจาก Chai Tour


  เอเชีย

  สอบถามเพิ่มเติม

  โทร.  0-2212-8431

  เหมียว #122  ซัง #123  ไปร์ท #124

  E-mail  :  outbound@chaitour.co.th

  โทร.  0-2212-8431

  เหมียว #122  ซัง #123  ไปร์ท #124

  E-mail  :  outbound@chaitour.co.th

  พฤษภาคม

  เว้ ดานัง ฮอยอัน

  2 - 5 พฤษภาคม 2562

  ซินจ่าว…ตื่นตาเวียดนาม งดงามเมืองเว้ มนต์เสน่ห์ฮอยอัน-ดานัง นั่งรถลอดอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในเอเชียใต้ “อุโมงค์ไห่เหวิน”
  นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวพาโนรามา “บานาฮิลล์” ชมเมืองเก่า เมืองมรดกโลก “ฮอยอัน” สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการนั่งเรือ “เรือกระด้ง”

  ผู่โถวซาน อู่เจิ้น

  11 - 15 พฤษภาคม 2562

  ผู่โถวซาน 1 ใน 4 แห่งความศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาพุทธ วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป วัดเก่าแก่ที่เชื่อกันว่าเจ้าแม่กวนอิมสถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้ หมู่บ้านอู่เจิ้น หมู่บ้านโบราณที่ยังคงอนุรักษ์สภาพบ้านเรือนตามแบบสมัยราชวงศ์ชิงที่หาชมได้ยากนัก ทะเลสาบซีหูงดงามเหนือจินตนาการ การแสดง Impression West Laki ยิ่งใหญ่อลังการด้วย แสง สี เสียง บนพื้นน้ำทะเลสาบซีหูตำนานการกำเนิดเมืองหังโจว

  พิงค์มอสที่ฮอกไกโด

  17 - 22 พฤษภาคม 2562

  ตระการตากับทุ่งทิวลิป คามิยุเบทสึหลากหลายสีสัน เดินเล่นชิลๆ ที่สวนมานาเบะ เมืองโอบิฮิโระ ชมพรรณไม้จากทั่วโลก ชมชมพูหวานพิงค์มอสบานที่ ฮิกาชิโมโกโตะ และทาคิโนะอุเอะ ชมพู ม่วงอ่อน พร้อมใจกันบานสะพรั่ง นมัสการพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตร และมีน้ำหนัก 1,500 ตัน ที่เนินแห่งพระพุทธเจ้า ชมน้ำตกกิงกะและริวเซ น้ำตกสองสายเป็นที่มาของชื่อที่แปลว่า … น้ำตกดาวตก และ แม่น้ำสีเงิน เดินเล่น ซูซูกิโนะ แหล่งบันเทิงที่ของเมืองซัปโปโร สัมผัสไลฟ์สไตล์แบบคนญี่ปุ่นแท้ๆ

  ยะไข่ ชิตตะเว มรัคอู

  18 - 22 พฤษภาคม 2562

  มรัคอู เมืองเจดีย์เก่าแก่งดงามไม่แพ้เมืองพุกาม เวสาลี ที่ประดิษฐานพระมหามุนีก่อนถูกอันเชิญไปมัณฑะเลย์ ชิตตเว เมืองชายทะเลที่สวยที่สุดของอ่าวเบงกอล หมู่บ้านชิน คนสักหน้า น่ามหัศจรรย์แห่งเดียวในพม่า

  เขมร นครวัด เกาะแกร์

  23 - 26 พฤษภาคม 2562

  พีระมิดขอม เกาะแกร์ เที่ยวอันซีนที่ประเทศกัมพูชา อังกอร์วัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก นครธม รอยยิ้มแบบบายน 54 ปรางค์ 216 หน้ายิ่งใหญ่แห่งอารยธรรมพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 บันทายสรี รัตนชาติแห่งศิลปะขอมโบราณ พนมกุเลน ดินแดนเทพเจ้า มหัศจรรย์กับศิวลึงค์ใต้น้ำนับพันองค์ ช้อปปิ้งสินค้า หลากหลายปลากรอบและสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดซาจ๊ะ และ ถนนคนเดิน